Skåne

Skåne

Notiser

Framtidens hållbara och attraktiva storstadsregioner förutsätter ett hållbart resande. Då måste kollektivtrafiken bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Denna tanke ligger till grund för projektet Hållbart Vardagsresande Genom Dynamisk Kollektivtrafik, i vilket K2:s postdoc Fredrik Pettersson deltar. 

Ny forskning

I hård konkurrens har forskare inom K2 fått medel från Vinnova till två projekt. När utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2015 stängde i juni hade det kommit in 118 ansökningar om totalt 465 miljoner kronor. Den planerade budgeten är 50 miljoner kronor, varav K2-projekten beviljats en dryg femtedel.

Konferens

Nu finns presentationerna från våra BRT-seminarier att ladda ned från vår webbplats. Ni hittar presentationerna på vår sida för publikationer. Det går även att titta på livesändningen i efterhand.

Ny forskning

K2 utvecklar sin verksamhet med tre strategiska case som har kopplingar till storstadsregionerna. Våra strategiska case kopplar samman våra fem FoU-områden: Finansiering och styrning, Samhällseffekter, Samverkan, Digitalisering och Resenärsperspektivet. Genom att arbeta i gränssnittet mellan olika områden och discipliner finns potential att utveckla nya frågeställningar och perspektiv.

Utbildning

Nu är det fullbokat på K2:s BRT-seminarium. Det gäller både K2:s Kompetensdag om BRT (30/9) och K2:s forskarseminarium (1/10) på samma tema. 

Intervju

Välkommen Helena Svensson, ny utbildningskoordinator i K2! Helenas jobb är att planera för all kommande utbildning inom K2. Både akademisk utbildning och branschutbildning. En av Helenas första uppgifter blir att samla in branschens behov och önskemål. 

- Vi finns här för branschen och hoppas på ett nära samarbete så vi verkligen kan vara en kunskapsbank för dem som behöver det. Det kan handla om allt från kurser till andra former av inlärning. Allt bygger på vad branschen har för behov.

Notiser

Lunds universitet söker en professor i trafikplanering som främst ska arbeta med forskning men även till viss del undervisa. Den sökande förväntas även kunna bidra aktivt till K2:s fortsatta utveckling inom kollektivtrafikforskningen.

Utbildning

Vi anordnade den 27 augusti en workshop på K2 för att sprida kunskap om hur styrmedel kan användas för att främja en ökad andel resande med kollektivtrafik i förhållande till det motoriserade resandet. 

Ny forskning

Nu i augusti välkomnar vi fem nya medarbetare till K2. En projektsamordnare, tre doktorander och en post doc.

Konferens

I höst anordnar K2 i samverkan med Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser, VREF, en kompetensdag på tema BRT. Under dagen får du ta del av såväl internationella som svenska erfarenheter av BRT och liknande system. Sista anmälningsdag är den 18 september - men antalet platser är begränsade, så anmäl dig gärna redan idag.