Skåne

Skåne

Konferens

Med anledning av K2:s konferens New Ways of Financing Public Transport skrev John Hultén, K2:s föreståndare, och Anders Wretstrand, forskningskoordinator, en debattartikel i Sydsvenskan. Debattartikeln kan du läsa på Sydsvenskans webbplats.

Ny forskning

Forskaren ska vara placerad vid enheten Mobilitet, aktörer och planering vid VTI, vilken fokuserar på samhälls- och beteendevetenskaplig forskning om planerings- och beslutsprocesser som formar transporterna i samhället. Forskningen handlar också om tillgänglighet, mobilitet och olika trafikantgruppers värderingar och attityder till resande.

Konferens

K2 och X2AB kan nu presentera ett nästan helt färdigt program för konferensen New Ways of Financing Public Transport. 

Pressmeddelande

– Jag ser särskilt fram emot att verka i gränslandet mellan den akademiska forskningen och kollektivtrafikbranschen. Genom att knyta samman dessa båda världar kan K2 utvecklas till en dynamisk och kraftfull miljö för förnyelse. Det kollektiva resandet är nyckeln till hållbara och attraktiva städer och jag har därför svårt att tänka mig en mer stimulerande utmaning, säger John Hultén. 

Ny forskning

Vid Persontrafikmässan förra veckan fick Eva-Maria Ternblad pris för 2014 års bästa studentuppsats om kollektivtrafik. Hon delar priset med Fredrik Palm vid LTH.

Ny forskning

I senaste LUM, Lunds universitets magasin, intervjuas vår doktorand Jean Ryan och professor Tom Rye, ansvarig i ledningsgruppen för K2:s FoU-uppdrag.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2