Skåne

Skåne

Övrigt

Anställningen som postdoktor är inriktad mot forskning om stadsutveckling och kollektivtrafik och dess praktiska tillämpningar. Sista ansökningsdag är den 14 juni.

Övrigt

Har du skrivit en kandidat- eller masteruppsats inom temat hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner under 2014 eller 2015? Då kan du vinna K2-priset för bästa uppsats! 

Pressmeddelande

Kerstin Lindberg Göransson, VD Akademiska Hus, är ny styrelseordförande i K2. Nya i styrelsen är även Tomas Svensson, forskningsdirektör VTI, och Viktor Öwall, rektor LTH och representant för Lunds universitet.

Utbildning

Anmäl dig till K2:s kurs i Strategisk kollektivtrafikplanering. Kursen ger en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Sista anmälningsdag är den 1 juni.

Notiser

VTI söker nu en projektsamordnare vars huvuduppgift är att samordna K2:s administration och ekonomi och bidra till att utveckla och säkerställa den ekonomiska styrningen och uppföljningen av K2:s verksamhet. Tjänsten är baserad i Lund. 

Intervju

Huvudprojektet inom K2:s FoU-område Resenärsperspektivet är just nu i uppstartsfasen, så vi passade på att ställa 4 frågor till FoU-ledaren Lena Levin om hur fler resenärer kan uppmuntras att välja att åka med kollektivtrafiken istället för med sin egen bil.

Notiser

Varje vecka anordnar K2 en särskild K2-dag. K2-dagen är en plats för möten om kollektivtrafik, forskning och utveckling. Idag var Susanne Ingo på plats för att prata om utvecklingen av stads- och regionplanering i Sverige och om statens roll. Hon lyfte Stockholm, Skåne och Östergötland som exempel.

Webbinarium

Nu kan du titta på föreläsningar från vår konferens New Ways of Financing Public Transport i efterhand. Du kan även titta på föreläsningar från vår höstkonferens, Sustainable Urban Public Transport: Challenges and Solutions.

Konferens

Konferensen New Ways of Financing Public Transport lockade under förra veckan närmare 120 deltagare från Sverige, Norden och övriga Europa. Konferensen arrangerades av oss på K2 i samarbete med X2AB och med stöd av UITP. 

Notiser

K2 fick möjlighet att lämna remissvar angående Malmö stads första Trafik- och mobilitetsplan. Allmänt anser K2 att planen är ett värdefullt dokument för det fortsätta arbetet att åstadkomma en trafik bättre anpassad till människan och miljön.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2