Stockholm

Stockholm

Notiser

Ett flerårigt forskningsprojekt har ställt viktiga frågor om hur samverkan fungerar i praktiken i kollektivtrafikplaneringen. Projektet presenterades förra veckan på ett frukostseminarium i Kollektivtrafikens hus i Stockholm.

Ny forskning

Kollektivtrafik är mer än att bara transportera människor mellan olika platser. Om rollen förr handlade mest om pendling och fritidsresor lyfts idag flera dimensioner av samhällsutvecklingen. Sociala nyttor är en aspekt.

Övrigt

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram nya forskningsprojekt som kan genomföras inom ramen för K2 under perioden 2018-2019. Nu har nio skisser valts ut utifrån 30 inkomna projektskisser. Dessa ska nu utvecklas till färdiga projektförslag.

Övrigt

Nya forskningsledare på K2 från och med halvårsskiftet är Christina Scholten, Malmö högskola, Claus Hedegaard Sørensen, VTI, och Jan Persson, Malmö högskola. Uppdraget för de nya forskningsledarna är att skapa mer samarbete mellan olika forskningsprojekt vid K2 och fördjupa samarbetet mellan forskare och kollektivtrafikens aktörer.

Övrigt

Välkommen till KOLL, K2:s omvärldsbevakning! Tanken med denna omvärldsbevakning är att ge en översiktlig bild av händelser och forskningsresultat med koppling till K2:s FoU-områden. Ambitionen är inte att vara heltäckande.

Nyutgivet

Hur kan vi få fler att resa hållbart? En uppmärksammad strategi är integrerade mobilitetstjänster eller som det också kallas: mobilitet som tjänst. Det handlar om att kombinera en rad olika mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, hyrcykelsystem och taxi för att erbjuda resenären ett sömlöst resande.

Övrigt

Under åren 2018-2019 satsar K2 cirka 25 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning. Nya projekt identifieras och bedöms i en process som består av två steg. Den 31 mars var deadline för steg ett och totalt kom det in 30 projektskisser.

Intervju

När Samtrafiken anordnade sin störningskonferens i mars fick forskaren Åse Jevinger möjlighet att både presentera sina forskningsresultat och samla in data. 

Övrigt

Torsdagen den 16 februari anordnades ett informationsmöte på K2:s kontor i Lund avseende vår satsning på nästa generations K2-projekt. Här hittar du en sammanställning från mötet, med information och FAQ över de frågor som ställts.

Utbildning

Den 17 januari var det avslutning och diplomering i kursen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken. Bakom kursen står K2, SAMOT och Samtrafiken.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2