Stockholm

Stockholm

Ny forskning

I morse (11/3) arrangerade K2 ett frukostseminarium om alternativ finansiering tillsammans med Kollektivtrafikens hus i Stockholm. Cirka 30 deltagare lyssnade på K2-forskaren Erik Ronnle, doktorand vid Lunds universitet, som presenterade sin lättillgängliga K2-översikt "Alternativ finansiering av kollektivtrafik".

Ny forskning

K2 kommer att fungera som följeforskare och stötta utvärdering av de så kallade stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket har för avsikt att stötta projektets genomförande.

Ny forskning

Nu hittar du oss även på Kollektivtrafikens hus i Stockholm. Sedan 1 januari 2016 hyr vi kontorsplats på Kollektivtrafikens hus som är ett kontor för flera av kollektivtrafikens aktörer. 

Ny forskning

Nytt för 2016 är att vi drar igång en satsning på Mindre K2-projekt. Det är en chans för dig som är intresserad av kollektivtrafiken som medel för hållbara och attraktiva storstadsregioner att bedriva forskning inom ramarna för K2. Det kan till exempel handla om att utveckla en idé, ta fram en ansökan eller leda till publicering av vetenskaplig artikel eller K2-rapport.

Ny forskning

Vi behöver din hjälp för att utveckla kollektivtrafiken! Vi utlyser därför tillsammans med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik ett uppsatspris om kollektivtrafik på väg. 

Ny forskning

Nu har Trafikverket fattat beslut om att ge sju städer ett stöd på cirka 540 miljoner kronor inom ramen för så kallade stadsmiljöavtal. De städer som fått tilldelning är Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.

Ny forskning

K2:s doktorand Erik Johansson belönades med första pris i ekonomiklassen i Konkurrensverkets uppsatstävling. Erik belönades med 25 000 kr för sin masteruppsats "Competitive Tendering of Public Transport, Estimating Effects of Competition".

Ny forskning

K2 utvecklar sin verksamhet med tre strategiska case som har kopplingar till storstadsregionerna. Våra strategiska case kopplar samman våra fem FoU-områden: Finansiering och styrning, Samhällseffekter, Samverkan, Digitalisering och Resenärsperspektivet. Genom att arbeta i gränssnittet mellan olika områden och discipliner finns potential att utveckla nya frågeställningar och perspektiv.

Notiser

Robert Hrelja är projektledare för K2-projektet Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande. Projektet togs fram i samarbete med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.

Övrigt

Har du skrivit en kandidat- eller masteruppsats inom temat hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner under 2014 eller 2015? Då kan du vinna K2-priset för bästa uppsats! 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2