Stockholm

Stockholm

Intervju

Huvudprojektet inom K2:s FoU-område Resenärsperspektivet är just nu i uppstartsfasen, så vi passade på att ställa 4 frågor till FoU-ledaren Lena Levin om hur fler resenärer kan uppmuntras att välja att åka med kollektivtrafiken istället för med sin egen bil.

Notiser

Varje vecka anordnar K2 en särskild K2-dag. K2-dagen är en plats för möten om kollektivtrafik, forskning och utveckling. Idag var Susanne Ingo på plats för att prata om utvecklingen av stads- och regionplanering i Sverige och om statens roll. Hon lyfte Stockholm, Skåne och Östergötland som exempel.

Krönika

"Kollektivtrafikfrågorna verkar bjuda på en mer politiserad arena i Stockholmsregionen jämfört med de övriga storstadsregionerna; här är synen på olika trafikslag och kollektivtrafiksatsningar högintressant för att positionera sig partipolitiskt och har varit under en längre tid. Nu tycks tendensen vara densamma i de övriga regionerna, med trängselskatten och västsvenska paketet i Göteborg, liksom spårvägen i Lund som nyliga exempel där debatten stundtals gått hård. Graden av politisering i sakfrågor är av betydelse för samverkansklimatet och långsiktigheten", skriver Sara Nordenskjöld, samhällsplanerare vid Stockholms läns landsting, i månadens K2-krönika.

Krönika

Anna Kramers vid KTH om hur information och kommunikation kan ge klimatsmarta transporter.

Krönika

Är det ett krig som rasar, undrar Anders Gullberg, tidigare chef för Stockholmsforskningen och adjungerad professor KTH. "Vilka är det som krigar för en enorm vägtunnel mellan Kungens kurva och Kista? Sedan ytterligare en tunnel i öster?"

Krönika

Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, om sitt liv som pendlare.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2