Stockholm

Stockholm

Pressmeddelande

Kerstin Lindberg Göransson, VD Akademiska Hus, är ny styrelseordförande i K2. Nya i styrelsen är även Tomas Svensson, forskningsdirektör VTI, och Viktor Öwall, rektor LTH och representant för Lunds universitet.

Notiser

Vi har mycket att lära av varandra. Det var budskapet vid panelsamtalet ”Offensiv branschgemensam utveckling i nya former” vid Kollektivtrafikdagen i Stockholm den 6 maj.  "Ska man lyckas med att få fram kunskap och implementera den kunskapen måste alla vara med från början. Branschens aktörer måste vara med och definiera frågeställningarna", sa John Hultén, K2:s föreståndare, som deltog i panelen. 

Utbildning

K2:s föreståndare John Hultén deltar i samtalet "Offensiv branschgemensam utveckling i nya former" tillsammans med Charlotte Wäreborn Schultz vid X2AB, Margareta Friman vid SAMOT och Jarl Eliasson vid UITP vid Kollektivtrafikdagen på onsdag i Stockholm.

Intervju

Huvudprojektet inom K2:s FoU-område Resenärsperspektivet är just nu i uppstartsfasen, så vi passade på att ställa 4 frågor till FoU-ledaren Lena Levin om hur fler resenärer kan uppmuntras att välja att åka med kollektivtrafiken istället för med sin egen bil.

Notiser

Varje vecka anordnar K2 en särskild K2-dag. K2-dagen är en plats för möten om kollektivtrafik, forskning och utveckling. Idag var Susanne Ingo på plats för att prata om utvecklingen av stads- och regionplanering i Sverige och om statens roll. Hon lyfte Stockholm, Skåne och Östergötland som exempel.

Krönika

"Kollektivtrafikfrågorna verkar bjuda på en mer politiserad arena i Stockholmsregionen jämfört med de övriga storstadsregionerna; här är synen på olika trafikslag och kollektivtrafiksatsningar högintressant för att positionera sig partipolitiskt och har varit under en längre tid. Nu tycks tendensen vara densamma i de övriga regionerna, med trängselskatten och västsvenska paketet i Göteborg, liksom spårvägen i Lund som nyliga exempel där debatten stundtals gått hård. Graden av politisering i sakfrågor är av betydelse för samverkansklimatet och långsiktigheten", skriver Sara Nordenskjöld, samhällsplanerare vid Stockholms läns landsting, i månadens K2-krönika.

Krönika

Anna Kramers vid KTH om hur information och kommunikation kan ge klimatsmarta transporter.

Krönika

Är det ett krig som rasar, undrar Anders Gullberg, tidigare chef för Stockholmsforskningen och adjungerad professor KTH. "Vilka är det som krigar för en enorm vägtunnel mellan Kungens kurva och Kista? Sedan ytterligare en tunnel i öster?"

Krönika

Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, om sitt liv som pendlare.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2