Stockholm

Stockholm

Krönika

"Kollektivtrafikfrågorna verkar bjuda på en mer politiserad arena i Stockholmsregionen jämfört med de övriga storstadsregionerna; här är synen på olika trafikslag och kollektivtrafiksatsningar högintressant för att positionera sig partipolitiskt och har varit under en längre tid. Nu tycks tendensen vara densamma i de övriga regionerna, med trängselskatten och västsvenska paketet i Göteborg, liksom spårvägen i Lund som nyliga exempel där debatten stundtals gått hård. Graden av politisering i sakfrågor är av betydelse för samverkansklimatet och långsiktigheten", skriver Sara Nordenskjöld, samhällsplanerare vid Stockholms läns landsting, i månadens K2-krönika.

Krönika

Anna Kramers vid KTH om hur information och kommunikation kan ge klimatsmarta transporter.

Krönika

Är det ett krig som rasar, undrar Anders Gullberg, tidigare chef för Stockholmsforskningen och adjungerad professor KTH. "Vilka är det som krigar för en enorm vägtunnel mellan Kungens kurva och Kista? Sedan ytterligare en tunnel i öster?"

Krönika

Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, om sitt liv som pendlare.