Stockholm

Stockholm

Notiser

– Vi har tre mål med detta projekt. Först undersöker vi hur standarder används på marknaden för upphandlad trafik, sedan studerar vi hur inträdesbarriärer kan förstås på den här typen av marknader, och utöver det vill vi blottlägga politikens roll för dessa marknader, säger projektledaren Alexander Paulsson.
 
I den nya rapporten presenteras teorier och begrepp för att kunna genomföra dessa tre delstudier. Teorierna och begreppen kommer från ny ekonomisk sociologi och organisationsteori, och försöker bland annat att förklara hur hierarkier uppstår och förändras.
 

Notiser

I sin avhandling analyserar hon resmöjligheter hos de yngre-äldre, det vill säga dem som åldersmässigt befinner sig mellan 65 och 79 år, en ålder där många fortfarande har en aktiv livsstil. Att det finns två olika livsfaser senare i livet poängterades redan på 1980 talet, enligt Jean Ryan.

Hur kom du på idén?

Notiser

Rapporten har författats av Andreas Vigren och K2:s projektledare Roger Pyddoke och har titeln “The impact on bus ridership of passenger incentive contracts I Swedish public transport”. Upphandlade avtal med passagerarincitament har under de senaste åren blivit allt mer populära i svensk kollektivtrafik.

Läs vidare här

Notiser
Notiser

 

Under dagen fördes samtal om jämställdhet i transportsektorn. Kvinnliga studenter inom transport- och samhällsplanering diskuterade tillsammans med ministern om trafikplanering, hur kompensförsörjningen i branschen ska säkras och om hur utbildningarna kan göras mer attraktiva för kvinnor. Samtalet mynnande ut i många intressanta tankar inte minst om hur framtidens transportsystem kan bli mer hållbart och jämlikt. 

Notiser

Integrating Gender into Transport Planning. Så heter boken som forskningsledare Christina Lindkvist på K2, är en av huvudredaktörerna för. Författarna är från flera europeiska länder.
– Vi är mycket nöjda med resultatet, speciellt mixen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, säger Christina Lindkvist.

Notiser

En riktigt bra digital karta som visar var fordon i kollektivtrafiken befinner sig i realtid och även framåt i tiden. Det är målet för K2:s forskningsprojekt med det välfunna namnet ”What you see is where you get". – Vi vill se om det är ett bra redskap för att få fler att resa kollektivt, säger forskningschef Anders Lindström på VTI.

Notiser

Professor Carey Curtis

Begreppet tillgänglighet används alltmer i svenska stads- och regionalplaneringsdokument. Genom att fokusera på samspelet mellan transport och markanvändning ges möjlighet till integrerad planering och därigenom kan den traditionella uppdelningen av ansvar mellan exempelvis transporter, bebyggelse och miljö undvika. 

Notiser

Foto: Colourbox

 

K2 doktoranden Carl-William Palmqvist skriver om sin studie kring persontågstrafikens punktlighet i Dagens Samhälle.
I Japan har tågtrafiken exceptionellt hög punktlighet, "och det finns ett antal saker vi kan lära oss av hur de arbetar"

Läs hela debattartikeln här: 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/japans-tre-knep-kan-fa-svenska-tag-att-ga-i-tid-25961 

Övrigt

Totalt satsar K2 nu ca 45 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning med koppling till vår forskningsinriktning för perioden 2020-2024. Satsningen möjliggör att flera nya stora forskningsprojekt och doktorandprojekt kan genomföras. Projekten ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken.