Stockholm

Stockholm

Ny forskning

Kollektivtrafiklagen har inte fungerat som det var tänkt. Det visar en ny uppföljningsrapport som trafikutskottet låtit göra. 

Utbildning

"Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken" är en ny kurs för erfarna projektledare, ledare och chefer, anordnad i samverkan mellan K2, Samot och Samtrafiken. Kursen ska ses som ett stöd för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Ny forskning

Helsingborg är en av kommunerna som beviljats stöd genom de så kallade stadsmiljöavtalen. Torgny Johansson, projektledare i Helsingborg, berättade om processen och vilka lärdomar som hittills dragits i samtal med vår föreståndare John Hultén på Kollektivtrafikdagen i Stockholm

Ny forskning

SL i Stockholm ska anordna det största kollektivtrafikeventet i världen: the UITP Global Public Transport Summit 2019. Över 30 städer anmälde sitt intresse för värdskap för evenemanget. Konferensen äger rum 10-12 juni 2019. 

Ny forskning

Thorén Framtid i Växjö har korats till Årets Future City-skola på finalen den 13 april på Tekniska museet i Stockholm. K2:s utbildningskoordinator Helena Svensson satt i juryn för tävlingen. K2 var även bronsarrangör för årets tävling.

 

Ny forskning

K2 arrangerade tillsammans med Trafikverket en första träff med de kommuner som beviljats finansiering inom ramen för stadsmiljöavtalen. Mötet ägde rum den 5 april i Stockholm. K2 kommer att bedriva forskning kring stadsmiljöavtalen och har också ansvar för att stötta kommunerna i deras uppföljningsarbete på uppdrag av Trafikverket. 

Ny forskning

K2 avsätter tre miljoner kronor för Mindre K2-projekt under 2016.  Elva projektförslag kom in till det första tillfället som hade deadline den 15 mars. Av dessa beviljas medel till fyra projekt med en total omfattning av drygt 1 miljoner kronor. 

Ny forskning

I morse (11/3) arrangerade K2 ett frukostseminarium om alternativ finansiering tillsammans med Kollektivtrafikens hus i Stockholm. Cirka 30 deltagare lyssnade på K2-forskaren Erik Ronnle, doktorand vid Lunds universitet, som presenterade sin lättillgängliga K2-översikt "Alternativ finansiering av kollektivtrafik".

Ny forskning

K2 kommer att fungera som följeforskare och stötta utvärdering av de så kallade stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket har för avsikt att stötta projektets genomförande.

Ny forskning

Nu hittar du oss även på Kollektivtrafikens hus i Stockholm. Sedan 1 januari 2016 hyr vi kontorsplats på Kollektivtrafikens hus som är ett kontor för flera av kollektivtrafikens aktörer. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2