Västra Götaland

Västra Götaland

Ny forskning

Stadsmiljöavtal, jämställdhet, incitament, framkomlighet för kollektivtrafik och mycket annat. Forskare från K2 är förstås på plats på Persontrafikmässan i Göteborg, 18-20 oktober 2016.  Du kan även hitta oss i vår monter CO4:33 som vi delar med VTI.

 

Nyutgivet

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Resultatet går att ta del av i K2-rapporten "Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik".

Ny forskning

Integrerade mobilitetstjänster, kombinerad mobilitet och Mobility-as-a-service är tre relativt nya begrepp inom kollektivtrafiksfären. Det handlar allt som oftast om digitala tjänster som kombinerar traditionell kollektivtrafik med ytterligare transportrelaterade tjänster så som till exempel bildelning, taxi och hyrcykelsystem.

Ny forskning

K2 fungerar som följeforskare och stöttar utvärderingen av stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket stöttar forskningen vid K2 och nu har den första doktoranden som ska arbeta i projektet rekryterats: Ulrik Berggren.

Ny forskning

Vad styr våra val som resande eller inte resande i kollektivtrafiken? Detta frågar sig forskare på K2/VTI i ett nytt projekt i samarbete med Västtrafik. 

Utbildning

"Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken" är en ny kurs för erfarna projektledare, ledare och chefer, anordnad i samverkan mellan K2, Samot och Samtrafiken. Kursen ska ses som ett stöd för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Ny forskning

K2 avsätter tre miljoner kronor för Mindre K2-projekt under 2016.  Elva projektförslag kom in till det första tillfället som hade deadline den 15 mars. Av dessa beviljas medel till fyra projekt med en total omfattning av drygt 1 miljoner kronor. 

Ny forskning

Forskning om kollektivtrafik kan bedrivas på många olika sätt. I Uddevalla driver K2 ett Living Lab för att lära mer om samverkansfrågor i kollektivtrafiken och fördjupa insikterna i resenärsperspektivet utifrån kommunens situation.

Ny forskning

K2 kommer att fungera som följeforskare och stötta utvärdering av de så kallade stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket har för avsikt att stötta projektets genomförande.

Ny forskning

Just nu ligger fyra olika lediga doktorandplatser ute i samarbete med våra parter. Kanske är du själv intresserad av att söka, eller vill tipsa någon som är? Tjänsterna inriktar sig förstås mot kollektivtrafik, hållbar mobilitet och hållbara städer.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2