Västra Götaland

Västra Götaland

Övrigt

Nu inleds arbetet med att definiera nästa generations forskningsprojekt inom K2. Totalt satsar vi cirka 25 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning under åren 2018-2019. 

Ny forskning

Nyfiken på avtal/kontrakt? I vårt senaste faktablad i serien "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter" reder vi ut skillnaderna mellan bruttokontrakt, incitamentskontrakt och nettokontrakt. 

Ny forskning

Nya riktlinjer och modeller för hur andelen resande med kollektivtrafiken i svenska regioner och kommuner kan öka ska utvecklas i nytt forskningsprojekt vid K2. För detta har en forskargrupp vid K2, Lunds tekniska högskola och VTI beviljats 2,5 miljoner kronor av Energimyndigheten.

Ny forskning

Genom att minska biltrafiken skulle vägtrafikens energianvändning kunna minska stort. Möjligheter och barriärer för åtgärder för minskad biltrafik ska nu studeras av en forskargrupp vid K2/VTI som nyligen beviljats cirka 3,5 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten.

Ny forskning

Att resandet kan mätas på flera sätt framgick tydligt när K2 anordnade seminarium i Göteborg den 17 november tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Lindholmen Science Park. Flera olika mätmetoder presenterades, bland annat en app som följer en persons rörelse genom mobilens GPS.

Ny forskning

Att mäta resandet är grundläggande för att kollektivtrafiken ska kunna planeras och optimeras. Den 17 november träffades representanter för kollektivtrafikbranschen och it-/telekomvärlden i Göteborg för att diskutera nya mätmetoder.

Ny forskning

För att öka kollektivtrafikens andel krävs ett paket av både styrmedel och förbättringsåtgärder. Det förklarade K2:s forskningskoordinator Anders Wretstrand på ett seminarium på Persontrafikmässan om hur branschen kan uppnå målet om en fördubblad kollektivtrafik.

Ny forskning

Är stadsmiljöavtalen rätt metod att driva på utvecklingen mot hållbara städer? På Persontrafikdagarna i Göteborg berättade utbildningskoordinator Helena Svensson om K2:s uppdrag från Trafikverket att utvärdera om effekterna av det statliga stödet blev som förväntat.

Ny forskning

Studenterna får dela på förstapriset om 50 000 kronor. Priset delades ut på Persontrafikmässan i Göteborg den 18 oktober. Prisutdelare var infrastrukturminister Anna Johansson. 

Utbildning

Nyfiken på digitala mätmetoder av resande kollektivtrafiken? Välkommen på seminarium i Göteborg den 17 november 2016 om de möjligheter som digitala metoder ger att mäta resande, resmönster och marknadsandel i kollektivtrafiken.