Västra Götaland

Västra Götaland

Ny forskning

Vi behöver din hjälp för att utveckla kollektivtrafiken! Vi utlyser därför tillsammans med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik ett uppsatspris om kollektivtrafik på väg. 

Ny forskning

Västra Götalandsregionen (VGR) söker nu en doktorand inom hållbart resande och kombinerad mobilitet. Du kommer att arbeta i nära samverkan med och med biträdande handledning från oss på K2, och kommer att vara inskriven som forskarstuderande vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Ny forskning

K2 utvecklar sin verksamhet med tre strategiska case som har kopplingar till storstadsregionerna. Våra strategiska case kopplar samman våra fem FoU-områden: Finansiering och styrning, Samhällseffekter, Samverkan, Digitalisering och Resenärsperspektivet. Genom att arbeta i gränssnittet mellan olika områden och discipliner finns potential att utveckla nya frågeställningar och perspektiv.

Notiser

Robert Hrelja är projektledare för K2-projektet Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande. Projektet togs fram i samarbete med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.

Övrigt

Har du skrivit en kandidat- eller masteruppsats inom temat hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner under 2014 eller 2015? Då kan du vinna K2-priset för bästa uppsats! 

Intervju

Huvudprojektet inom K2:s FoU-område Resenärsperspektivet är just nu i uppstartsfasen, så vi passade på att ställa 4 frågor till FoU-ledaren Lena Levin om hur fler resenärer kan uppmuntras att välja att åka med kollektivtrafiken istället för med sin egen bil.

Intervju

I Västra Götaland har invånarna erbjudits en digital mötesplats för att prioritera och diskutera hur resurserna för kollektivtrafiken borde användas. Genom att annonsera på bland annat Facebook har över 1100 personer lockats till att delta i en så kallad digital medborgardialog.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2