Västra Götaland

Västra Götaland

Utbildning


Juryns motivering lyder; För att det fångar upp branschens utvecklingsbehov inom digitalisering och öppna data. För att det bygger på att skapa en emotionell relation och upplevelse av kollektivtrafik som kan hjälpa till att öka kollektivtrafikens attraktivitet och målet mot en ökad andel kollektivtrafik.

Vad blir nästa steg för er?

Notiser

Intervju

 

Uppmärksammad K2 forskning kring förseneingar i persontågstrafiken. I en intervju med K2 och LTH doktoranden Carl-William Palmqvist berättar han om sin undersökning av persontåg i Tokyo.  I Sverige är det vanligt att tåg blir försenade på perrongen och förlorad tid ska tas igen mellan stationerna. Detta kan leda till oreda och stopp på spåren. Carl-William Palmqvist berättar:

Notiser


Fyra stycken K2-projekt med koppling till reseplaneringsstöd för kollektivtrafik presenterades och följdes av en workshop där det diskuterades tänkbara uppslag för framtida forskning och samverkan mellan de olika projekten. Det diskuterades hur digital reseplanering kan underlätta för resenärer i olika situationer och vilka utmaningar de befintliga systemen står inför. Projekten som presenterades var:

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige med Jan Persson, K2 och Malmö Universitet.

Intervju

Sedan 2015 kan svenska kommuner och landsting ansöka om stadsmiljöavtal som är ett
statligt stöd för hållbara transporter i tätorter. Pengarna ska gå till åtgärder som ger
förutsättningar att öka andelen hållbara transporter. Dessutom måste kommunerna eller
landstingen utföra vissa motprestationer som ska bidra till mer resande med kollektiv- och
cykeltrafiken eller öka bostadsbyggandet.

Övrigt

Fr v Alexander Paulsson, Malin Aldenius, Helene Lidestam och Carolina Camén.

 

Transportforum arrangeras årligen i Linköping av Statens väg- och
transportforskningsinstitut, VTI. Under den två dagar långa konferensen presenterade K2 flera
pågående studier som syftar till att bidra till bättre beslutsunderlag inför kommande
upphandlingar av busstrafik.

Notiser
Utbildning

Intervju med Anastasia Malmros, affärsutvecklare Skånetrafiken

K2-kurser: Strategisk kollektivtrafikplanering, Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken, Bus Rapid Transit (BRT)

Övrigt

Den 9-10 januari genomförs Transportforum i Linköping. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. K2 deltar i programmet med över 20 presentationer från vår kollektivtrafikforskning.  Besök oss gärna under pauserna i monter 34!

Ny forskning

K2 har beslutat att ge stöd till åtta nya forskningsprojekt. Bedömningen av projekten har gjorts av K2:s ledningsgrupp utifrån en sammanvägning av projektets relevans, genomförbarhet och potential i förhållande till K2:s forskningsinriktning. Beslut om mindre K2-projekt fattas av K2:s föreståndare.
"Det är glädjande att kunna starta upp nya forskningsprojekt som både fördjupar och breddar K2:s forskning om kollektivtrafik", säger John Hultén, föreståndare för K2.
 
Beviljade projektförslag är:

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2