Västra Götaland

Västra Götaland

Ny forskning

Är stadsmiljöavtalen rätt metod att driva på utvecklingen mot hållbara städer? På Persontrafikdagarna i Göteborg berättade utbildningskoordinator Helena Svensson om K2:s uppdrag från Trafikverket att utvärdera om effekterna av det statliga stödet blev som förväntat.

Ny forskning

Studenterna får dela på förstapriset om 50 000 kronor. Priset delades ut på Persontrafikmässan i Göteborg den 18 oktober. Prisutdelare var infrastrukturminister Anna Johansson. 

Utbildning

Nyfiken på digitala mätmetoder av resande kollektivtrafiken? Välkommen på seminarium i Göteborg den 17 november 2016 om de möjligheter som digitala metoder ger att mäta resande, resmönster och marknadsandel i kollektivtrafiken. 

Ny forskning

Idag, fredagen den 16 september, inleds årets Trafikantvecka, ett europeiskt initiativ med syfte att uppmuntra hållbara resor och transporter. I Sverige deltar över 70 kommuner, som alla kommer utforma egna aktiviteter kopplade till kollektivtrafik, gång och cykel och andra mobilitetstjänster såsom bilpool, samåkning, resfria möten och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Ny forskning

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet. 

Ny forskning

Stadsmiljöavtal, jämställdhet, incitament, framkomlighet för kollektivtrafik och mycket annat. Forskare från K2 är förstås på plats på Persontrafikmässan i Göteborg, 18-20 oktober 2016.  Du kan även hitta oss i vår monter CO4:33 som vi delar med VTI.

 

Nyutgivet

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Resultatet går att ta del av i K2-rapporten "Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik".

Ny forskning

Integrerade mobilitetstjänster, kombinerad mobilitet och Mobility-as-a-service är tre relativt nya begrepp inom kollektivtrafiksfären. Det handlar allt som oftast om digitala tjänster som kombinerar traditionell kollektivtrafik med ytterligare transportrelaterade tjänster så som till exempel bildelning, taxi och hyrcykelsystem.

Ny forskning

K2 fungerar som följeforskare och stöttar utvärderingen av stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket stöttar forskningen vid K2 och nu har den första doktoranden som ska arbeta i projektet rekryterats: Ulrik Berggren.

Ny forskning

Vad styr våra val som resande eller inte resande i kollektivtrafiken? Detta frågar sig forskare på K2/VTI i ett nytt projekt i samarbete med Västtrafik. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2