Nyheter

Här kan du läsa mer om K2:s verksamhet. Vi tipsar också om lediga jobb, seminarier, konferenser och annat.

Om du själv anordnar något evenemang som passar i vår kalender, nyhetssida eller nyhetsbrev är du välkommen att kontakta oss på info@k2centrum.se.

Övrigt

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Initiativet pågår den 16-22 september 2017.

Ny forskning

I Skandinavien anses det prioriterat att göra städerna hållbara och attraktiva. Därför sker satsningar på smarta, gröna och högkvalitativa kollektivtrafiknät. Det visar rapporten ”The Scandinavian Way to Better Public Transport”. Forskare från K2 medverkar i rapporten som är sammanställd av Transport Research Institute vid Edinburgh Napier University på uppdrag av Urban Transport Group (UTG).

Ny forskning

Samarbete via samhandling kontra ett samverkansklimat mer präglat av förhandling. Det kan, enkelt uttryckt, vara den största skillnaden mellan Västra Götalandsregionen och Storstockholm när det gäller regional samverkan runt kollektivtrafik. Allt enligt forskarna Alexander Paulsson, Robert Hrelja och Jens Hylander från K2 och VTI, den sistnämnde även knuten till Lunds universitet.

Nyutgivet

I en nyligen genomförd studie vid K2 har forskare från VTI och KJ Samhällsekonomi, studerat beläggningsvariationer för tågtrafiken på tre sträckor till och från Stockholm C. Den viktigaste slutsatsen som författarna drar i studien är förekomsten av påtagligt och regelbundet återkommande variationer. Det finns därför potential för en differentiering rörande biljettpriser med hänsyn till tid och plats.

Nyutgivet

Hur kan effekterna av kollektivtrafikåtgärder bedömas? En forskargrupp vid K2 har sammanställt effekter i lokal och regional kollektivtrafik i rapporten "Effekter av kollektivtrafiksatsningar". Författare är Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, båda K2 och Malmö högskola, och Lena Fredriksson, Trivector Traffic. 

Nyutgivet

I en ny studie har forskare vid K2 och VTI undersökt hur unga upplever kollektivtrafikresandet i Göteborg. Resultaten visar att de unga är positiva och vill fortsätta resa kollektivt. De ser resan som en form av avkoppling och vill gärna sitta ifred utan störningar. Undersökningen gjordes i samarbete med Västtrafik.

Nyutgivet

Cyklingen minskar i Sverige trots målsättningar och ambitioner om motsatsen. En möjlig orsak till detta är att det är svårt att skapa sig en samlad överblick över vilka faktorer som påverkar valet att cykla. Det är också svårt att skapa sig en överblick över hur dessa faktorer ser ut i en specifik stad. En modell för analys av geografisk tillgänglighet för cykling i städer kan vara ett stöd i att identifiera de faktorer som är kritiska för valet att cykla. 

Övrigt

Under fem augustidagar i Stockholm arrangerades Thredbo-konferensen som samlade ledande transportforskare från hela världen. Ett tiotal K2-forskare deltog i konferensen som totalt lockade cirka 200 deltagare från över 30 länder. Konferensen sponsrades av K2.

Ny forskning

Smart mobilitet, som självkörande fordon, är en snackis. Men smart är inte per automatik hållbart. En forskargrupp vid K2 har fått pengar från Energimyndigheten för att studera styrmedel som kan användas för att göra smart mobilitet till delad mobilitet. Kan vi dela på våra självkörande fordon i framtiden?

Övrigt

K2 deltog under Almedalsveckan 2017 med det nästan fullsatta seminariet ”Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter" som hade särskilt fokus mot integrerade mobilitetstjänster. 

Intervju

Är integrerade mobilitetstjänster framtiden? Just nu är det många som påstår det, berättar Göran Smith, industridoktorand på K2, som bedriver forskning om fenomenet.

Intervju

Elias Isaksson är doktorand på K2 och bedriver forskning kring stadsmiljöavtalen. Som statsvetare tittar han gärna på hur de politiska processerna går till och i sin avhandling intresserar han sig för hur miljö och trafikpolitik formuleras.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2