Nyheter

Här kan du läsa mer om K2:s verksamhet. Vi tipsar också om lediga jobb, seminarier, konferenser och annat.

Om du själv anordnar något evenemang som passar i vår kalender, nyhetssida eller nyhetsbrev är du välkommen att kontakta oss på info@k2centrum.se.

Övrigt

K2 deltog under Almedalsveckan 2017 med det nästan fullsatta seminariet ”Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter" som hade särskilt fokus mot integrerade mobilitetstjänster. 

Intervju

Är integrerade mobilitetstjänster framtiden? Just nu är det många som påstår det, berättar Göran Smith, industridoktorand på K2, som bedriver forskning om fenomenet.

Intervju

Elias Isaksson är doktorand på K2 och bedriver forskning kring stadsmiljöavtalen. Som statsvetare tittar han gärna på hur de politiska processerna går till och i sin avhandling intresserar han sig för hur miljö och trafikpolitik formuleras.

Övrigt

Välkommen till KOLL, K2:s omvärldsbevakning! Tanken med denna omvärldsbevakning är att ge en översiktlig bild av händelser och forskningsresultat med koppling till K2:s forskningsområden. Här hittar du den senaste omvärldsbevakningen utgiven i juni.

Nyutgivet

”Kollektivtrafik - utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva på norska. Boken ges ut av K2 och norska Statens vegvesen i samarbete med Urbanet Analyse. Efter sommaren kommer boken ut i svensk utgåva.

Notiser

Samverkan är ingen picknick. Ändå ofta helt nödvändigt. Här bjuder våra forskare inom samverkan på tio tips till dig som ska samverka.

Ny forskning

Nyttoanalyser som ligger till grund för beslutsfattandet i Sverigeförhandlingen håller inte vad de lovar. Det menar Erik Ronnle, doktorand vid K2 och Lunds universitet, som studerar beslutsfattandet i Sverigeförhandlingen.
- Nyttoanalyserna har så många metodologiska fel och är ojämförbara på så många sätt att de inte går att använda, säger Erik Ronnle.

Övrigt

Ny styrelseordförande i K2 från och med den 1 juni är Ragnar Norbäck. I samband med att han lämnar sitt uppdrag som VD för Nobina-koncernen tillträder han som ny ordförande i K2. Han efterträder Kerstin Lindberg Göransson.

Nyutgivet

Integrerade mobilitetstjänster, även kallat mobilitet som tjänst (MaaS), är ett hett område just nu. I "Integrerade Mobilitetstjänster: Plattformar, roller och industriarkitekturer - en svensk utblick" , den andra av två omvärldsanalyser från K2, diskuteras roller och plattformar, det vill säga tekniska förutsättningar som måste finnas på plats för att mobilitetstjänster ska kunna produceras, levereras och konsumeras. 

Intervju

Alexander Paulsson, postdoktor på K2, forskar om samverkan. Även om aktörerna i kollektivtrafiken anser att samverkan är viktigt är det svårt för dem att förklara vad det är som får samverkan att fungera i praktiken. Frågan är också om samverkan löser alla problem egentligen?

Övrigt

Vår gästprofessor Jeffrey Kenworthy är tillbaka på K2 för ett tredje och avslutande besök. Han ägnar sin tid åt utbyte av kunskaper med forskare och han medverkar också i ett forskningsprojekt i vilket han studerar fem svenska städer. 

Notiser

Ett flerårigt forskningsprojekt har ställt viktiga frågor om hur samverkan fungerar i praktiken i kollektivtrafikplaneringen. Projektet presenterades förra veckan på ett frukostseminarium i Kollektivtrafikens hus i Stockholm.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2