Nyheter

Här kan du läsa mer om K2:s verksamhet. Vi tipsar också om lediga jobb, seminarier, konferenser och annat.

Om du själv anordnar något evenemang som passar i vår kalender, nyhetssida eller nyhetsbrev är du välkommen att kontakta oss på info@k2centrum.se.

Ny forskning

Stockholms läns landsting (SLL) jobbar framgångsrikt med hållbarhet i kollektivtrafiken. Vår forskare Alexander Paulsson valde därför SLL som case när han skulle studera hur en region mäter hållbarhet och hur måtten följs upp. Hans artikel "Making the sustainable more sustainable" är nu publicerad i tidskriften Journal of Environmental Policy & Planning.

Konferens

Under två dagar presenterar, och diskuterar, vi samhällsnyttiga resultat från forskning som pågått vid K2 sedan starten. Vi riktar oss till dig som är medarbetare vid regionala kollektivtrafikmyndigheter, forskare, jobbar på organisation som samarbetat med K2 samt övriga intresserade av våra resultat.

Övrigt

Eigo Tateishi, institutionen för urbana studier vid Malmö universitet, är ny doktorand vid K2. Han är intresserad av analyser med GIS (geografiska informationssystem), på bland annat pendlingsbeteenden och fastigheters prisförändringar.

Ny forskning

I Uddevalla upplever högstadieelever sig nedprioriterade i kollektivtrafiken. I Stockholm däremot känner de sig som fullvärdiga kollektivtrafikresenärer. Det visar forskning om ungas erfarenheter av kollektivtrafiken som presenterades på Transportforum i Linköping 10-11 januari.

Ny forskning

Ökade kostnader i kollektivtrafiken är något som i princip alla i branschen brottas med.  Men vilken är anledningen – eller anledningarna – till att de stiger? En som har tittat på orsaker och verkningar i busstrafiken är Helene Lidestam, forskare vid K2 och biträdande professor i produktionsekonomi vid Linköpings universitet. Hon presenterade sin forskning på Transportforum 10-11 januari.

Nyutgivet

Mobilitet som tjänst, självkörande fordon, efterfrågestyrd kollektivtrafik, delad mobilitet och elektrifiering. Det är exempel på ny teknik och nya tjänster som utmanar hur vi idag bedriver busstrafik. I rapporten ”Vilken framtid har bussen?” presenteras fyra olika bilder av bussens framtida roll med sikte mot 2030.

Ny forskning

Det är relativt vanligt med incitament för ökat resande i avtal som reglerar trafikoperatörernas verksamhet. Ny forskning, som studerat 17 mellanstora svenska städer, visar dock att inga effekter av dessa incitament kan hittas enligt forskarnas analysmodell. Resultatet presenteras i rapporten "The influence of demand incentives in public transport contracts on patronage and costs in medium sized Swedish cities".

Utbildning

Välkommen att anmäla dig till en kurs för dig intresserad av best practice inom kollektivtrafik och gång- och cykelplanering. I kursen "The End of Automobile Dependence? - Planning for Green and Livable Cities" ifrågasätts traditionell, bilbaserad planering. Kursen bygger på forskningsresultat och ger både ett globalt och ett historiskt perspektiv. 

Ny forskning

Appar kan påverka beteenden och framför allt bryta vanor – till exempel vanan att ta bilen istället för bussen. Ny forskning visar att det är särskilt viktigt att anpassa dessa appar och dess innehåll till användaren. Men också att användaren får relevant information och återkoppling samt blir engagerad och motiverad. Appen bör också ha en tilltalande utformning och ett användarvänligt gränssnitt.  

Nyutgivet

Olika medel har prövats för att få fler att resa på ett mer hållbart sätt. En strategi som fått alltmer uppmärksamhet på senare tid är mobilitet som tjänst, även kallat integrerade mobilitetstjänster eller kombinerad mobilitet. Vill du få en bra grund att stå på i frågan? I fyra pm publicerade under 2016 och 2017 presenteras vår systematiska omvärldsbevakning av området.

Övrigt

På Transportforum i Linköping den 10-11 januari fanns det många goda chanser att ta del av ny kollektivtrafikforskning. Vi medverkade i sessioner, hade egen monter och delade ut vårt uppsatspris vid stora trappan i Marmorfoajén på Konsert och Kongress.

Övrigt

På Transportforum i Linköping i januari finns det många goda chanser att ta del av ny kollektivtrafikforskning. Här hittar du sessionerna som vi är med på. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2