Nyheter

Här kan du läsa mer om K2:s verksamhet. Vi tipsar också om lediga jobb, seminarier, konferenser och annat.

Om du själv anordnar något evenemang som passar i vår kalender, nyhetssida eller nyhetsbrev är du välkommen att kontakta oss på info@k2centrum.se.

Övrigt

Vår gästprofessor Jeffrey Kenworthy är tillbaka på K2 för ett tredje och avslutande besök. Han ägnar sin tid åt utbyte av kunskaper med forskare och han medverkar också i ett forskningsprojekt i vilket han studerar fem svenska städer. 

Notiser

Ett flerårigt forskningsprojekt har ställt viktiga frågor om hur samverkan fungerar i praktiken i kollektivtrafikplaneringen. Projektet presenterades förra veckan på ett frukostseminarium i Kollektivtrafikens hus i Stockholm.

Intervju

Carl-William, doktorand på K2, forskar om störningar i tågtrafiken. I sin forskning har han tittat på olika faktorer som kan vara bidragande orsaker till förseningar och menar att små tekniska förändringar i tidtabellen kan göra stor skillnad för tågens punktlighet.

Intervju

Vad man behöver lära sig och vad man behöver veta mer om är frågor som Helena Svensson, utbildningsansvarig på K2, arbetar med. En givande del i hennes arbete är kontakten med forskare och aktörer inom branschen, och hur dessa gemensamt kan utvecklas och lära av varandra.

Övrigt

Den 11 maj hade K2 sin tredje forskarlunch för terminen där Erik Johansson presenterade sitt projekt på temat ”En utvärdering av kollektivtrafikutvärderingar”.

Övrigt

Väl meriterade Karin Brundell-Freij kommer med start i maj arbeta för K2 en dag i veckan inom ramen för en adjungerad professortjänst. Idag är hon seniorkonsult på WSP.

Ny forskning

Kollektivtrafik är mer än att bara transportera människor mellan olika platser. Om rollen förr handlade mest om pendling och fritidsresor lyfts idag flera dimensioner av samhällsutvecklingen. Sociala nyttor är en aspekt.

Övrigt

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram nya forskningsprojekt som kan genomföras inom ramen för K2 under perioden 2018-2019. Nu har nio skisser valts ut utifrån 30 inkomna projektskisser. Dessa ska nu utvecklas till färdiga projektförslag.

Övrigt

Nya forskningsledare på K2 från och med halvårsskiftet är Christina Scholten, Malmö högskola, Claus Hedegaard Sørensen, VTI, och Jan Persson, Malmö högskola. Uppdraget för de nya forskningsledarna är att skapa mer samarbete mellan olika forskningsprojekt vid K2 och fördjupa samarbetet mellan forskare och kollektivtrafikens aktörer.

Övrigt

Välkommen till KOLL, K2:s omvärldsbevakning! Tanken med denna omvärldsbevakning är att ge en översiktlig bild av händelser och forskningsresultat med koppling till K2:s FoU-områden. Ambitionen är inte att vara heltäckande.

Nyutgivet

Hur kan vi få fler att resa hållbart? En uppmärksammad strategi är integrerade mobilitetstjänster eller som det också kallas: mobilitet som tjänst. Det handlar om att kombinera en rad olika mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, hyrcykelsystem och taxi för att erbjuda resenären ett sömlöst resande.

Intervju

Stora projekt och beslutsfattande är det som Erik Ronnle, doktorand på K2, ägnar sig åt i sin forskning. Var hans avhandling landar i vet han inte än, men att vända och vrida på olika saker tycker han är stimulerande.  

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2