Så samverkas det inom kollektivtrafik-sektorn

Sedan 2015 har forskning pågått på K2 för att hitta former för väl fungerande samverkan i kollektivtrafiksektorn. Våra forskningsresultat ger olika perspektiv på samverkan – från teoretiska insikter till konkreta och praktiska råd.

Under K2:s Samverkanssymposium "Så samverkas det inom kollektivtrafiksektorn" bjuder vi in dig att ta del av våra forskningsresultat, men även att diskutera framtida forskningsbehov baserat på de konkreta samverkansutmaningar som många verksamma i kollektivtrafiksektorn möter i vardagen.

Vilka framtida utmaningar har vi?

Agenda

Under dagen kommer presentationer av forskningsresultat att varvas med interaktiva moment där alla deltar och bidrar till att mejsla ut framtidens forskningsbehov. Dagen inleds med en presentation om samverkansbehov och utmaningar inom kollektivtrafiksektorn idag. Vi gör sedan nedslag i de olika studierna med fokus på resultat och lärdomar:

• Vilka samverkansutmaningar finns i ett svenskt och internationellt perspektiv?
• Hur skapar man väl fungerande samverkan? Samverkans teori och praktik baserat på en jämförande fallstudie av planeringsprocesser i Göteborg och Nacka 
• Hur påverkar samverkanskulturer samverkan mellan myndigheter och företag? 
• Erfarenheter från Living Lab Uddevalla - en informell och experimentell form av samverkan
• "Hur använder offentliga och privata aktörer samverkan som ett styrmedel för att skapa förutsättningar för integrerade mobilitetslösningar?"

Målgrupp

Arrangemanget riktar sig till personer verksamma i kollektivtrafiksektorn och forskare.

Praktisk information

Var: Storm, Malmö högskola, Malmö
När: 8 november, kl 11-16
Anmälan: Anmäl dig till fredrik.pettersson@tft.lth.se före den 20 oktober.

Eftersom upplägget för dagen är anpassat för att möjliggöra interaktion mellan deltagarna så är antalet platser begränsat till 30. Först till kvarn gäller! Ange eventuell specialkost i samband med anmälan. 

Mer detaljerad information, inklusive vägbeskrivning, skickas till alla anmälda.

Välkommen med din anmälan!

Evenemangtyp: 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2