Strategisk kollektivtrafikplanering

Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd.

Kursens innehåll

 • Mål och samhällsnytta med kollektivtrafik

 • Efterfrågan, värderingar och behov

 • Samhälls- och företagsekonomi
 • Kollektivtrafik på landsbygden
 • Kollektivtrafik i tätort
 • Spårtrafik
 • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Kollektivtrafik i väg- och trafikplaneringen
 • Fasta anläggningar: terminaler, hållplatser, bussgator, prioritering av busstrafik
 • Miljöfrågor
 • Taxesystem och prissättning
 • Upphandling och avtal
 • Resenärerna och ökat resande

Kursen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och övningar. Om det finns intresse kommer det att gå att få akademiska poäng (7,5hp) mot att en hemtenta och hemuppgift skrivs. Kursen ges endast om tillräckligt antal deltagare uppnås.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, kollektivtrafikförvaltningar/bolag, operatörer, kommuner, Trafikverket och andra myndigheter samt till konsulter.

Goda betyg från tidigare deltagare

 • ”En mycket bra kurs där jag tar med viktiga lärdomar i mitt dagliga arbete.”

 • ”En väldigt bred och bra kurs.”

 • ”Bra utbildning. Det känns som en bra inblick och överblick av branschens olika delar.”
 • ”En bra grund att stå på när en jobbar med kollektivtrafik.”
 • ”Väldigt värdefullt att ha fått gå denna utbildning.”

Praktisk information

Kursperiod: Vecka 39 (21-25 sept) och vecka 42 (12-16 okt) 2020

Plats: Undervisningen sker i Lund.

Villkor: Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmäna villkoren.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 27 500 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch, fika, välkomstmiddag och avslutningsmiddag ingår priset.

Kontaktinformation

Innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, tel: 0705-09 90 89, helena.svensson@tft.lth.se.
Anmälan: Jessica Hansson, K2 och Lunds universitet, på 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se.

Anmäl dig till utbildningen i Strategisk kollektivtrafikplanering som ges hösten 2020.