Vår kollektivtrafikforskning

Här hittar du våra pågående och avslutade forskningsprojekt. Vi startade en mängd projekt i januari 2018 som kommer läggas till på denna sida snarast.

Finansiering och styrning

 • Innovativ finansiering
 • Effektiv styrning
 • Kontrakt för samverkan
 • Styrmedel för kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle
 • Beslutsprocesser i Sverigeförhandlingen - finansiering och styrning
 • Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner 
 • Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken
 • Pendeltågens och regiontågens betydelse för utvecklingen av fastighetspriser i Västra Götaland

Läs mer om Finansiering och styrning.

Samhällseffekter

 • Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling
 • Samhällsekonomi i kollektivtrafiken
 • ​Framing Mobility in the Just City - the case of bike sharing programs
 • Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering: ett transdisciplinärt angreppssätt
 • IMPACT-1

Läs mer om Samhällseffekter.

Samverkan

 • Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie
 • Living Lab Uddevalla
 • Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar
 • Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga
 • ​BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt
 • Planering av strategiskt cykelinfrastruktur
 • Energieffektivisering av smart mobilitet kräver styrmedel för delad mobilitet

Läs mer om Samverkan.

Digitalisering

 • Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden
 • Effektiva bytespunkter
 • ​​​Informationsbaserad störningshantering för kollektivtrafik

Läs mer om Digitalisering.

Resenärsperspektivet

 • Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv
 • ​​Resmöjligheter i vardagen bland äldre människor i storstadsområden

Läs mer om Resenärsperspektivet.

Utvärderingar och andra projekt

 • Hållbara stadsmiljöer med ökad andel kollektivtrafik – ett projekt om stadsmiljöavtalen
 • Hot och kränkningar av tågpersonal och bussförare
 • Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator
 • Brus: Mindre störningar i kollektivtrafiken

Läs mer om Utvärderingar och andra projekt.

Mindre K2-projekt

Mindre K2-projekt är chans för dig som är intresserad av kollektivtrafiken som medel för hållbara och attraktiva storstadsregioner att bedriva forskning inom ramarna för K2. Det kan till exempel handla om att utveckla en idé, ta fram en ansökan eller leda till publicering av vetenskaplig artikel eller K2-rapport.

Läs mer om Mindre K2-projekt.

Strategiska case

Integrerade mobilitetstjänster

 • IRIMS
 • Integrerade mobilitetstjänster - systematisk omvärldsbevakning​

Regional superbuss

 • Effektutvärdering av Regional superbuss
 • Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept
 • Regional superbuss - samverkan som lärprocess
 • Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Effektiva bytespunkter

Avslutade forskningsprojekt

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2