Vanessa Stjernborg
Vanessa Stjernborg
Forskare
vanessa.stjernborg@mau.se

Presentation

Vanessa Stjernborg är knuten till urbana studier vid Malmö universitet. Hon har disputerat vid trafik och väg, Lunds tekniska högskola. Hon har en magisterexamen i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Vanessa är en av projektmedlemmarna i det större K2-projektet Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken med start våren 2020. Hon var tidigare involverad i det numera avslutade K2-projektet Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling. Hon har också arbetat i K2-projektet Policy shapers attitudes to public transport.  Vanessa är i första hand en kvalitativ forskare och hennes forskning fokuserar främst på mobilitet och social hållbarhet. Hon bedriver också forskning om funktionshinder i kollektivtrafiken.