Våra erbjudanden

K2 vill stärka forskningen om kollektivtrafik genom att snabbt fånga upp nya forskningsidéer och perspektiv. Därför uppmanar K2 partnerorganisationernas medarbetare att lämna in förslag på mindre K2-projekt.

Med mindre K2-projekt avses i första hand forskningsaktiviteter som leder till publicering av vetenskaplig artikel eller rapport inom K2:s rapportserie. Mindre K2-projekt kan även avse framtagandet av projektansökningar för nya externfinansierade projekt som är avsedda att realiseras inom ramen för K2, med mera, i dialog med K2:s föreståndare. Projektförslag får gärna bygga vidare på och utveckla tidigare forskning som genomförts inom ramen för K2.

Mindre K2-projekt riktar sig såväl till forskare som inte tidigare varit involverade i K2, som till befintliga K2-forskare. Projektförslag ska på ett tydligt sätt vara relaterade till K2:s forskningsinriktning för perioden 2015-2019. Projekten ska i största möjliga mån utarbetas och genomföras i samproduktion med kollektivtrafikens aktörer.

För 2018 gäller följande datum för insändande av projektbeskrivning: 15 mars, 15 oktober. Projektförslag skickas elektroniskt senast kl. 14.00 angiven dag till info@k2centrum.se. Projektidéerna behandlas av K2:s ledningsgrupp. 

Problem har rapporterats vid användning av webbläsaren Firefox vid nedladdning av nedanstående material. Vid problem, prova annan webbläsare!

Kontaktpersoner

John Hultén, föreståndare, john.hulten@k2centrum.se, 046-540 75 01
Christina Scholten, forskningsledare, christina.scholten@mau.se
Claus Hedegaard-Sørensen, forskningsledare, claus.h.sorensen@vti.se
Jan Persson, forskningsledare, jan.a.persson@mau.se

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2