Våra erbjudanden

Mindre K2-projekt är chans för dig som är intresserad av kollektivtrafiken som medel för hållbara och attraktiva storstadsregioner att bedriva forskning inom ramarna för K2. Det kan till exempel handla om att utveckla en idé, ta fram en ansökan eller leda till publicering av vetenskaplig artikel eller K2-rapport.

Ditt projekt ska bidra till ökad kunskap inom K2:s fem forskningsområden och gärna ha anknytning till något av K2:s strategiska case. Projektet får gärna tillföra nya perspektiv med potential att utveckla kollektivtrafikforskningen. Projekten ska i normalfallet omfatta maximalt 350 000 kronor. Projektledaren ska i första hand vara anställd vid någon av K2:s forskningsparter Lunds universitet, Malmö universitet eller VTI.

Mindre K2-projekt vänder sig till både dig som befintlig K2-medarbetare och dig som är intresserad av att bli en del av K2. För 2018 gäller följande datum för insändande av projektbeskrivning: 15 mars, 15 oktober. Projektförslag skickas elektroniskt senast kl. 14.00 angiven dag till info@k2centrum.se. Projektidéerna behandlas av K2:s ledningsgrupp. 

Kontaktpersoner

John Hultén, föreståndare, john.hulten@k2centrum.se, 046-540 75 01
Christina Scholten, forskningsledare, christina.scholten@mau.se
Claus Hedegaard-Sørensen, forskningsledare, claus.h.sorensen@vti.se
Jan Persson, forskningsledare, jan.a.persson@mau.se

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2