Våra kurser om kollektivtrafik och hållbara städer

Vi anordnar kurser, seminarier, workshops och konferenser. Vi arrangerar även kurser som riktar sig till yrkesverksamma och en del av dem ger akademiska poäng. Våra evenemang riktar sig till dels trafikföretag, tjänstemän och politiker, dels forskare. På denna sida hittar du endast evenemang som anordnas av K2.

Kurs

K2 och Trafikverksskolan erbjuder en tvådagarskurs i Malmö med några av Sveriges främsta BRT-experter som föreläsare. Bus Rapid Transit (BRT) är högeffektiv kollektivtrafik på väg som i Europa har kommit att avändas även i de något mindre städerna. Kursen arrangerades under hösten 2017. Vi återkommer med information om eventuell fortsättning.

Kurs

Utbildningen är till för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Just nu finns inga inplanerade datum. Vi återkommer med information om eventuell fortsättning. 

Kurs

Kursen "The End of Automobile Dependence? - Planning for Green and Livable Cities" tar sin utgångspunkt i att alltfler rör sig bort från bilbaserad planering. Kursen bygger på forskningsresultat och lyfter fram goda exempel utifrån ett globalt perspektiv där transporter sker på mer hållbara sätt. I vår arrangeras kursen 24-27 april 2018.

Kurs

Kursen gavs på halvtid med start januari 2017, och var koncentrerad till en dags föreläsningar i veckan för att också passa yrkesverksamma. Den gavs i samarbete med Malmö högskola. Vi återkommer med information om eventuell fortsättning.

Kurs

Denna kurs ger en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Kursen arrangeras i Lund varje höst. Vi återkommer med information om hösten 2018.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2