Agent-based Simulation of passenger

Agent-based Simulation of passenger

Projektets syfte var framför allt att ge stads- och kollektivtrafikplanerare ett bättre stöd för beslut kring infrastrukturinvesteringar och/eller användning av olika typer av styrmedel. För att uppnå detta har en ny typ av simuleringsmodell utvecklats vilken kan hantera upplevda brister i existerande modeller, som t.ex. överförenkling och ignorering av interaktionseffekter, både mellan resenärer och mellan olika styrmedel och infrastrukturinvesteringar

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Malmö Universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 250 000 kr
Period: 
2015 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

Regression-based evaluation of bicycle flow trend estimates

Johan Holmgren, Gabriel Moltubakk, Jody O'Neill. Procedia Computer Science, Vol. 130, 2018

On the use of on-line services in transport simulation

Banafsheh Hajinasab, Paul Davidsson, Jan A. Persson, Johan Holmgren. Transportation Research Procedia, Vol. 21, 2017.

Prediction of bicycle counter data using regression

Johan Holmgren, Sebastian Aspegren, Jonas Dahlström. Procedia Computer Science, Vol. 113, 2017.

The fourth wave of digitalization and public transport: opportunities and challenges

Paul Davidsson * , Banafsheh Hajinasab, Johan Holmgren, Åse Jevinger, Jan A. Persson

Att beräkna styrmedelseffekter

Banafsheh Hajinasab, Paul Davidsson, Jan A. Persson. K2 Working Papers 2015:4.