Alfed Andersson är ny doktorand vid K2. Han ska studera beteendepåverkan för hållbar mobilitet. Foto: Kennet Ruona
Alfred Söderberg
Doktorand
alfred.soderberg@tft.lth.se

Presentation

Alfred forskar om beteenden och attityder till hållbart resande. Han studerar hur hållbart resande kan uppmuntras genom skräddarsydda budskap till olika målgrupper. Forskningen är också riktad mot ICT, olika former av informations och kommunikationsteknik. 

Alfred har en mastersexamen i tillämpad klimatstrategi på CEC (Centre for Environmental Climate Research) vid Lunds universitet och är idag knuten till LTHs institution för teknik och samhälle samt K2 - Sveriges kunskapscentrum för kollektivtrafik.