Anders Bondemark
Anders Bondemark
Doktorand
anders.bondemark@vti.se

Presentation

Anders Bondemark är anställd på Statens väg- och transportforskningsinstitut och doktorand vid Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds universitet. I sitt doktorandprojekt studerar han fördelning kopplat till transportsektorn ur olika perspektiv. Dels hur kostnader och nyttor som uppstår till följd av transportsystemet fördelar sig, dels vilka fördelningsöverväganden som ligger till grund för vilka investeringar som allmänhet och tjänstemän anser bör genomföras.