Anna Anund
Projektledare
anna.anund@vti.se

Presentation

Anna är docent i Trafikmedicin och forskningschef inom Human Factor på VTI. Hennes forskning fokuserar på trafiksäkerhet, i synnerhet människan i transportsystemet, förartrötthet och vad som orsakar det och vad man kan göra för att minska risk för olyckor med anledning av förartrötthet är av extra intresse för henne.