Article highlighted

Coronapandemins påverkan på Malmöbors resvanor

En enkätstudie av Malmöbors resvanor under pandemin bekräftar att färre Malmöbor pendlar till arbetet än tidigare. Studien visar också att kvinnor, och de som bor i områden med lägre medelinkomst, i mindre utsträckning har möjlighet att arbeta hemifrån än andra och att denna skillnad ökat under pandemin.

Ribbersborgsstranden i Malmö


Coronapandemin har påverkat många aspekter av vardagen, inte minst våra resvanor. Forskare vid K2 har studerat hur pandemin ändrat Malmöbors resvanor genom att be respondenter beskriva hur de rest före och under pandemin.

De resor som i stor utsträckning påverkats av pandemin är Malmöbors resor till arbete och skola. Bland de som besvarat forskarnas enkät har de som sedan tidigare hade möjlighet att arbeta hemifrån uppgett att de under pandemin arbetar hemifrån i större utsträckning än vad de gjorde tidigare. De som inte hade möjlighet att arbeta hemifrån före pandemin har i liten utsträckning möjlighet att göra det under pandemin. Kvinnor, de som är bosatta i områden med lägre medelinkomst och de som inte har tillgång till bil har i mindre utsträckning möjlighet att arbeta hemifrån.

- Vår studie indikerar att kvinnor och Malmöbor i områden med lägre inkomst i större utsträckning har fortsatt att pendla till arbetet och att flera ser svårigheter med att resa kollektivt, berättar Helena Bohman från Malmö universitet som är en av forskarna bakom studien.

- Om kollektivtrafikmyndigheter nu, på grund av vikande intäkter, ser sig tvungna att dra ner på antalet turer är det viktigt att beakta var de som inte har möjlighet att arbeta hemifrån bor, arbetar och på vilka tider de reser, fortsätter Helena.

Några av de respondenter som nu arbetar hemifrån i större utsträckning än tidigare berättar att de inte längre pendlar med kollektivtrafiken de dagar då de fortfarande reser till sin arbetsplats. För de med tillgång till bil kan bilen då te sig som ett mer attraktivt alternativ.

- Pandemin kan komma att påverka arbetslivet så att fler i större utsträckning fortsätter att arbeta hemifrån och kanske reser till sin arbetsplats en eller ett par dagar i veckan. Ändrade resvanor kan i sin tur påverka hur resenärer uppfattar kollektivtrafikens prismodell, i vilken utsträckning det är attraktivt att köpa månadskort och om resenärer uppfattar kollektivtrafiken som ett prisvärt alternativ för sin pendling, menar Helena Bohman.

De som besvarat forskarnas enkät berättar att de under pandemin besökt grönområden och andra platser för rekreation utomhus i större utsträckning än vanligt.

- Eftersom pandemin ser ut att fortsätta påverka allas vår vardag kan det vara viktigt att upprätthålla stadsbors tillgång till grönområden och olika slags aktiviteter utomhus, avslutar Helena Bohman.

Så har studien genomförts
Enkätstudien av Malmöbors resvanor genomfördes den 8-27 maj 2020 och respondenterna har i en digital enkät själva beskrivit hur pandemin påverkat deras resvanor. Respondenterna har kontaktats via sociala medier och är något äldre och har något högre inkomst än den genomsnittliga Malmöbon. Fler kvinnor än män har valt att besvara enkäten.

Enkätstudien utgör en del i K2-projektet Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken som genomförs av Helena Bohman, Vanessa Stjernborg och Desirée Nilsson från Malmö universitet samt Jean Ryan från Lunds universitet.

Kontakt
Helena Bohman, forskare vid Malmö universitet och Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2
E-post: helena.bohman@mau.se
Telefon: 040-6658336

Attached files