Article highlighted

Cykel + kollektivtrafik = sant?

Övergången mellan cykel och kollektivtrafik var i fokus när K2 och Cykelcentrum anordnade workshop för branschfolk, forskare och representanter för kollektivtrafikens aktörer. Bättre och säkrare cykelparkeringar och möjlighet att ta med cykeln på tåg och buss kan vara en del av lösningen för att få fler att kombinera cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Bild från workshopen om cykel och kollektivtrafik

Ökat användande av cykel och kollektivtrafik spelar en viktig roll för den hållbara utvecklingen av transporter. Kopplingen mellan dessa två färdmedel behöver därför stärkas om man vill få fler människor att vilja kombinera cykel och kollektivtrafik för sina resor, oavsett om det handlar om pendlingsresor eller turistresor. För att ta reda på mer om hur kopplingen ser ut idag och identifiera kunskapsluckor bjöd K2 och Cykelcentrum in branschfolk, forskare och kommunala tjänstemän till en workshop i Lund den 11 september.

Deltagarna i workshopen fick under dagen i uppgift att skriva ner visioner för hur den ideala kopplingen borde se ut och vilka hinder och utmaningar man står inför idag. T.ex. kan bristen på säkra cykelparkeringar vara en faktor som gör att resenärer väljer bort att cykla till tågstationen. Även om det finns en del hinder som behöver överkommas, finns det potential att utveckla integrationen mellan cykel och kollektivtrafik. Det behövs mer kunskap om varför man väljer att cykla (eller inte) och vilka åtgärder som behövs för att göra det så enkelt som möjligt att ta med sig sin cykel på tåg eller buss.

Resultaten av workshopens diskussioner kommer att användas som underlag för att formulera nya forskningsfrågor och förhoppningsvis leda till nya samarbeten och konstellationer som kan söka framtida forskningsanslag.

Kontakta Till Koglin för mer information om K2:s forskning om cykel och kollektivtrafik.