Article highlighted

Doktorandkurs om kollektivtrafikforskning

Phil Flores deltar i K2:s doktorandkurs som ger en möjlighet att komma i kontakt med andra unga forskare som också håller på med mobilitet och kollektivtrafik.

Phil Flores


K2 ger för andra gången doktorandkursen ”Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält”. Under ungefär ett halvår får deltagarna grundläggande kunskap om de begrepp, teorier och metoder som används inom kollektivtrafikforskningen. Kursen spänner över fem teman: samverkan, planering och trafikering, samhällsnytta och effekter, social rättvisa samt digitalisering och framtidens kollektivtrafik.

Genom kursen får doktoranderna möjlighet att fördjupa sig och dela erfarenheter. Ofta är de ganska ensamma på sin institution med kollektivtrafikfrågor. Det vet K2-doktoranden Phil Flores som kommer från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

− Genom att gå den här kursen får jag en översikt över hela forskningsfältet med kunskap som jag kan använda direkt i min egen forskning. Och min forskning bidrar också till kunskapsområdet, säger Phil.

Phil Flores forskar om mikromobilitet. Han gör en skandinavisk studie av hur användare av elskotrar och elcyklar ser på hållbarhet och miljö. Hittills har han gjort undersökningar i Stockholm och i Köpenhamn.

− K2:s doktorandkurs ger mig en möjlighet att få kontakt med andra som håller på med samma sak. Jag känner hittills knappt till någon som forskar om mikromobilitet. Och man tänker kanske inte heller på att mikromobila färdmedel också är en del av kollektivtrafiken, det är inte bara tåg och bussar. Vi avslutar första temat om samverkan nu. Ju mer man läser desto tydligare blir det hur viktigt det är med samverkan i den här branschen, säger Phil Flores.


Gemensamt språk och vidgade vyer
Helena Svensson är utbildningsansvarig hos K2 och ansvarar för doktorandkursen.

− Vi ger den här kursen för att vi tycker det är viktigt att doktoranderna förstår mångfalden av forskning inom kollektivtrafik. Kursen är en introduktion till forskningsområdet och ger vidgade vyer över hur brett forskningsområdet är. Och så får deltagarna kontakt med andra inom området, ofta sitter de ensamma med att forska på kollektivtrafik på sin hemmainstitution. Så vitt jag vet är vi de enda i landet som erbjuder en sådan här doktorandkurs med fokus på kollektivtrafik. Det är viktigt att ha ett gemensamt språk och gemensamma begrepp för att kunna föra samtal med andra forskare och folk i branschen. Och med kursen bidrar K2 också till den akademiska utbildningen, säger Helena Svensson.

Doktorandkursen vänder sig främst till doktorander knutna till K2, men ansökan är öppen även för andra. Om du vill veta mer om K2:s doktorandkurs är du välkommen att kontakta K2:s utbildningsansvariga Helena Svensson. Här kan du läsa mer om Phil Flores och hans forskning.