Article highlighted

Fler resenärer i kollektivtrafiken på landsbygden

I Skåne introduceras ett regionalt superbusskoncept, som ska förbättra tillgängligheten till transporter på landsbygden. Superbusskonceptet innebär åtgärder som förbättrar framkomligheten för bussarna, höjer komforten för resenärerna och säkerställer att busslinjerna samspelar med den långsiktiga bebyggelseplaneringen. Forskare från K2 och Lunds tekniska högskola har följt processen och studerat vilka utmaningar det innebär att genomföra konceptet fullt ut.

Joel Hansson och Fredrik Pettersson-Löfstedt berättar om möjligheter och utmaningar med snabba stråk som kan öka antalet resenärer i kollektivtrafiken på landsbygden.

Filmen är producerad av FZ webbfilm.

Attached files