Article highlighted

Forskning om Coronapandemins påverkan på kollektivtrafiken

K2 bedriver under hösten flera projekt om den pågående pandemins påverkan på kollektivtrafiken.

Coronapandemin innebär både utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken. Forskare vid K2 bedriver flera projekt som studerar alltifrån pandemins påverkan på arbets- och resmönster till den långsiktiga påverkan på kollektivtrafikens finansiering.

- Det är angeläget för oss på K2 att snabbt svara upp mot ett behov av kunskap om pandemins effekter på kollektivtrafiken och kunna bidra till berörda verksamheters beslutsunderlag. Det är därför vår förhoppning att redan under hösten kunna publicera de första resultaten från pågående forskning som rör pandemin, säger K2:s föreståndare John Hultén.

Några av de forskningsprojekt K2 bedriver som omfattar studier av Coronapandemins påverkan på kollektivtrafiken:

Corona-pandemins effekter för kollektivtrafiken

Förändrade förutsättningar för kollektivtrafikens finansiering till följd av Covid-19

The corona diaries: the role of change agents in (re)shaping institutions and policies in times of turbulence

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Coronakrisens effekter på persontrafikresor med fokus på kollektivtrafiken

Attached files