Article highlighted

Innovation inom kollektivtrafiken – utbildning i höst

Vad krävs i en organisation för att det ska vara möjligt att utveckla och testa nytt? Hur gör vi våra organisationer innovativa? I höst ger K2 för tredje gången utbildningen ”Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken”.


Kollektivtrafiken står inför ständiga utmaningar – kostnadsutveckling, nya biljettsystem, nya fordon, eller som nu när det gäller att locka tillbaka resenärerna efter coronakrisen. Då är det viktigt att kunna tänka utanför boxen. Och inte bara det, idéerna ska även genomföras och ha ett värde för avsedd målgrupp.

− Utmaningarna för kollektivtrafiken är stora. Här öppnar vi för en utbildning inom innovation som handlar om att vara förberedd för att ta emot och implementera innovation. Vi testar nytt, innovativa tankar för att få saker att hända. Vi vänder oss till de som arbetar med utvecklingsfrågor inom kollektivtrafik. Och utbildningen är verkligen inte bara till för uppfinnarjockar – utan alla som arbetar med utveckling på ett eller annat sätt. Vi arbetar med deltagarnas idéer, antingen någon de har tagit med sig eller en idé som kläcks på plats. Utbildningen är ett tillfälle att få ägna sig åt att utveckla sina innovationsidéer under koncentrerad tid, säger Helena Svensson, utbildningsansvarig på K2.

Innovation som drivkraft inom kollektivtrafiken ges i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Den startar med ett internat den 12-13 oktober och innehåller ytterligare två tillfällen av fysiska träffar samt fyra onlinedagar med avslutning den 1 februari. 

Varför är det viktigt att ha kunskap om innovation?
− Innovation blir lätt en etikett, men vad innebär det egentligen? Det är viktigt att kunna sortera i innovationsdjungeln. Dels ska ju de nya idéerna införas och då är det viktigt att förstå trögheten i organisationen − och kollektivtrafik är en tung verksamhet att förändra − bara det kan vara nog så meckigt. Dels ska innovationen vara värdeskapande, det vill säga, man ska veta vem innovationen är till för, säger Ulf Ramberg, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, kursansvarig och en av föreläsarna.

Utbildningen består av en serie både teoretiska och praktiska moduler. Innehållet omfattar omvärldsanalys – hur man förstår och tolkar förändringar och målgruppers behov, hur lärande sker och kunskap bevaras inom organisationen och hur man med rätt verktyg och strategier möjliggör implementering och värde för målgrupperna. En betydande del utgörs av deltagarnas egna erfarenheter, kunskap och idéer.

Öppet idéklimat och utbyte
− Vi erbjuder en lärmiljö, modeller och teoretiska perspektiv men det är deltagarna som äger frågan. Med deras olika kunskap och erfarenheter skapar vi innovation tillsammans. Vi berättar inte vad man ska göra utan ger deltagarna verktyg till vad de kan göra. Vi bejakar deltagarnas idéer, att de ska vilja testa dem och att vi skärskådar idéerna konstruktivt utifrån vår erfarenhet, säger Ulf Ramberg.

Ulf betonar vikten av samarbete för att kunna åstadkomma större förändringar, i synnerhet nu efter pandemin. Utbildningen består av både fysiska träffar och onlinemoment. Att träffas öga mot öga under en längre tid på dagen väcker tankar och skapar viktiga band mellan deltagarna.

− Mötet med andra professionella är viktigt. Många av de tidigare deltagarna har byggt sitt nätverk genom den här utbildningen. Och i utbildningen skapar vi ett klimat, ett innovationsklimat där det är okej att misslyckas. Det är ju något som är viktigt både på utbildningen och på arbetsplatserna, säger Ulf.

Samma kurs ges för utvecklingsländer
Det är inte bara svenska utvecklare av kollektivtrafik som får ta del av denna utbildning. Den ges även inom ramen för stöd till Lunds universitet från Svenska institutet (SI) för kapacitetshöjande utbildningsprogram för yrkesverksamma i utvecklingsländer. Utbildningarna ska främja innovation inom kollektivtrafik i låg- och medelinkomstländer med syfte att stärka förutsättningarna att implementera Agenda 2030. Nu i juni har precis 24 deltagare från Colombia, Ghana och Indonesien avslutat utbildningen. Innehållet är i stort sett detsamma men med samtliga moment online.

Relevans för kollektivtrafikens utveckling
Det finns inga färdiga eller korrekta lösningar för innovation. Utbildningen blandar teori och praktik; den akademiska kunskapen och deltagarnas praktiska erfarenheter medverkar gemensamt till en utbildning med hög relevans för kollektivtrafikens utveckling.

− Vi vill att deltagarna ska få med sig kunskap och ett förhållningssätt till att låta idéerna flöda och till att tänka om. Och att de får med sig ett rikare och större nätverk. Det är bra att hamna i en fungerande lärmiljö med roliga lärmoment som sätter sprätt på hjärncellerna, säger Ulf Ramberg.
 

Läs mer och anmäl dig här
Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken | K2 (k2centrum.se)

Sista anmälningsdag
10 september 2021

Datum
Utbildningen ges den 12-13 oktober (i Höör) den 9-10 november (online), den 7-8 december (i Höör), den 11-12 januari 2022 (online) och avslutas den 1 februari 2022 i Stockholm.