Article highlighted

K2 fortsätter i ny fas

Nu har beslutet fattats om en fortsatt satsning på K2. Från och med 2025 blir K2 det nationella kunskapscentret för kollektiv mobilitet. K2 ska fortsätta skapa mervärden – i forskningen, nära praktiken. Bakom satsningen står Lunds universitet, Malmö universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Trafikverket, med stöd från Vinnova.

John Hultén och Helena Svensson. Foto: Kennet Ruona.


– Beslutet bekräftar behovet av ett nationellt kunskapscentrum för kollektiv mobilitet som grund för tillgänglighet i och mellan hållbara städer och regioner. Mycket av det som byggts upp kommer att bevaras när K2 går in i nästa fas, medan vissa delar kommer att utvecklas och förnyas, säger John Hultén, som efter nästan tio år som föreståndare för K2 nu lämnar stafettpinnen vidare.

– K2 ska fortsätta skapa mervärden genom att erbjuda en plattform för samverkan mellan forskare samt mellan forskning och praktik, initiera och genomföra forskning utifrån en brett förankrad forskningsinriktning, samt bidra till lärande och kompetensutveckling bland aktörer i branschen. I nästa fas kommer vi att lägga ännu mer fokus på att möta branschens kunskapsbehov, säger Helena Svensson, som tar över som föreståndare för K2 vid halvårsskiftet.

Från kollektivtrafik till kollektiv mobilitet
En förändring är att K2 kommer ta ett bredare perspektiv genom en förflyttning från kollektivtrafik till kollektiv mobilitet. Syftet är att frigöra nya tankesätt om vad kollektivt resande är och kan vara. Kollektiv mobilitet kan betraktas som ett mer omfattande system av delade transporter, där den traditionella kollektivtrafiken utgör ryggraden.

Öppnar upp för fler forskare
En annan förändring är att K2 uppmuntrar forskare oavsett organisatorisk tillhörighet att delta. Efter sommaren kommer det att finnas möjlighet att ansöka om att bli affilierad forskare vid K2.

Sju parter
Bakom satsningen står Lunds universitet, Malmö universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) samt Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Trafikverket. Satsningen stöds också av Vinnova. Tillsammans går parterna 27 miljoner kronor om året på K2. Av dessa medel kommer en tredjedel från staten, en tredjedel från regionerna och en tredjedel från forskningsorganisationerna.

Ny ledning
Vid halvårsskiftet slutar John Hultén som föreståndare för K2 då han tillträder ett nytt uppdrag som chef för innovationsprogrammet ShiftSweden. Helena Svensson, idag utbildningsansvarig på K2, tar över som föreståndare fram till årsskiftet. Samtidigt påbörjas en rekryteringsprocess av en ny föreståndare. Under hösten kommer även en ny ordförande till K2:s styrelse rekryteras.