Article highlighted

Kampanjer för ökat hållbart resande

Mjuka åtgärder, som kampanjer och gratis provperioder, kan med ny teknik bli bättre utvärderade och i större utsträckning påverka resbeteenden i en mer hållbar riktning, det visar en aktuell avhandling från Lunds universitet.

Alfred Söderberg


Bilar och bilars utsläpp orsakar en mängd problem som ohälsosam stadsluft, buller, trafikolyckor och trängsel. Dessutom bidrar utsläpp från bilar till klimatförändringen. K2:s Alfred Söderberg disputerar vid Lunds tekniska högskola med en avhandling om olika former av åtgärder för att uppmuntra bilister att välja andra färdmedel.

− Mjuka åtgärder, som att informera om nya cykelstråk eller erbjuda gratis provperioder med kollektivtrafik, kan vara mycket effektiva, framför allt när åtgärderna riktar sig till de bilister som är öppna för att prova något nytt, säger Alfred Söderberg.

Alfred har bland annat studerat hur ny teknik kan användas för att förbättra mjuka åtgärder. En metod som visade sig fungera väl var när anställda på Volvo Powertrain i Skövde fick prova på elcykling.

− Vi studerade en grupp anställda som tidigare gjort nästan alla sina resor med bil, men var positiva till att prova elcykel. De minskade under testperioden sitt bilresande, mätt i kilometer, med i genomsnitt 37 procent och många valde att köpa en egen elcykel när provperioden var slut, berättar Alfred Söderberg.

För att ta reda på i vilken utsträckning bilisterna verkligen förändrade sina resvanor under provperioden samlade Alfred och hans kollegor in resdata med hjälp av deltagarnas mobiltelefoner.

− Data från mobiltelefoner är mer tillförlitlig och kräver inte lika mycket engagemang från deltagarna, som traditionella resedagböcker. Vi får då tillgång till mer detaljerad data som gör att vi kan också se relativt små effekter, säger Alfred.

Kontrollgrupp lånade elcyklar vid ett senare tillfälle
I studien användes en kontrollgrupp som inte hade tillgång till elcykel under testperioden, men som också fick mäta sina resvanor. På så sätt kunde elcykel-effekten isoleras från möjliga störvariabler. Det var extra viktigt eftersom pandemin bröt ut samtidigt som den här studien genomfördes. De i kontrollgruppen fick sedan låna elcykel, som en senare del av studien.

− Det är viktigt att ha en kontrollgrupp och en fördel om de kan erbjudas samma uppmuntran, till exempel att låna en elcykel, men vid ett senare tillfälle. Det ger både mer data och ett ökat engagemang hos deltagarna, säger Alfred.

De bilister som provade elcykel i det här testet berättade i utvärderingen att det var enkelt och smidigt att cykla med elcykel, de upplevde också att det var bra för deras egen hälsa, bra för miljön och bra för plånboken. Många tyckte dessutom att det var roligt att cykla med elcykel.

För att myndigheter och arbetsgivare i större utsträckning ska kunna satsa på så kallade mjuka åtgärder för att påverka resbeteenden i en mer hållbar riktning är det viktigt att de tester som genomförs utvärderas ordentligt.

− Det görs tyvärr alltför få utvärderingar av kampanjer och provperioder. Men med hjälp av de tekniska lösningar som nu finns tillgängliga kan vi både förbättra själva kampanjerna och utvärderingarna, menar Alfred Söderberg.

Under coronapandemin har många resenärer valt bort kollektivtrafiken, av rädsla för att utsättas för smitta. Några har i stället valt att cykla eller gå, men många har valt att köra bil.

Riktade kampanjer kan locka tillbaka resnärer till kollektivtrafiken
− Riktade kampanjer som vänder sig till de resenärer som under pandemin valt bilen kan vara en effektiv metod för att locka tillbaka just de resenärerna till kollektivtrafiken, avslutar Alfred Söderberg.


Alfred Söderberg försvarar sin avhandling Soft measures to shift modality fredagen den 28 maj.

Delta i Alfred Söderbergs disputation via Zoom.

Studien av anställda som fick prova elcyklar genomfördes i samarbete med Hållbart resande väst vid Västtrafik. 

Kontakt:
Alfred Söderberg, Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet
e-post: alfred.soderberg@tft.lth.se
telefon: 0733-44 46 82