Article highlighted

Kollektivtrafiklösningen Regional superbuss utpekat som strategiskt case

Fredrik Pettersson, forskare vid K2 och Lunds tekniska högskola, är utsedd till caseledare för K2:s strategiska case Regional superbuss. Fredrik Pettersson är redan projektledare för två av de tre projekten som ingår i detta case.

- Sverige behöver nya koncept som knyter samman större och mindre orter med effektiva och attraktiva kollektivtrafiklösningar. Därför satsar K2 på regional superbuss som ett strategiskt case, säger John Hultén, K2:s föreståndare.

”Tänk tåg, kör buss”

Regional superbuss är ett BRT-liknande system, enligt devisen ”tänk tåg, kör buss”. Det handlar om att göra regionbusstrafiken mer tåglik. Det kan till exempel handla om att du som resenär får en snabbare och bekvämare resa med färre krängningar, att servicen har en högre nivå och att du betalar innan du kliver på.

En del av tidsvinsten hämtas in genom att ta bort hållplatser. I stället för flera stopp per ort planerar man som regel ett stopp per ort. Här står hög nivå på tillgänglighet till kollektivtrafiken mot attraktiv service.

- Det är aldrig populärt att plocka bort en hållplats, även om ingen använder den, säger Fredrik Pettersson.

Samhällsekonomiskt effektivt

Det finns sedan länge planer på att bygga den så kallade Simrishamnsbanan, som beräknas kosta cirka tre miljarder. Superbussåtgärder i det stråket uppskattas till cirka 60 miljoner.

- Med Regional superbuss kan man inte uppnå exakt samma effekter. En buss kan inte köra lika snabbt som ett tåg. Men grunden i regional superbuss är klockren: hur förbättrar vi regionbusstrafik så det blir mer tåglikt? Vad är det för kvaliteter som gör att många anser tåg vara bättre än buss, och i vilken mån kan man få liknande effekter med buss?

Spårväg eller BRT? I den svenska debatten hamnar mycket fokus på dessa två lösningar som ofta ställs mot varandra.

-Det finns ingen motsättning. I en del sammanhang är BRT-lösningar att föredra, i andra är spårväg bättre. I det här fallet är det nu samhällsekonomiskt mer effektivt att satsa på regional superbuss. Men superbussarna kan också vara ett steg på vägen till framtida spårinvesteringar, säger Fredrik Pettersson.