Article highlighted

Regional superbuss ska studeras i två nya K2-projekt

”Tänk tåg, kör buss” är Regional superbuss i ett nötskal. Tanken är att dessa bussar ska vara ett kostnadseffektivt och snabbgenomförbart alternativ till regionala järnvägsinvesteringar. Nu i januari startar två nya K2-projekt på temat.

- Den satsning som pågår i Skåne med att planera för och genomföra ett nytt koncept för regionala superbuss är väldigt spännande. Det är en innovativ satsning med potential att bidra till kollektivtrafikens utveckling. För K2 innebär satsningen ett intressant case för forskning utifrån många olika aspekter. Regional superbuss har därför pekats ut som ett av tre strategiska case inom ramen för K2:s forskningsagenda, säger John Hultén, K2:s föreståndare.

Foto: Region Skåne

I grunden är regional superbuss ett försök att anpassa konceptet BRT (Bus Rapid Transit) till regional skala. Med prioritering av busstrafiken genom exempelvis fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon och bättre service kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för regioner eller delar av regioner som saknar järnvägsförbindelse.

Effektutvärdering och konceptutveckling

De nya K2-projekten är Effektutvärdering av Regional superbuss, finansierat av Trafikverket, och Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept, finansierat av Bussbranschens Riksförbund. Sedan tidigare driver K2 i samverkan med LTH projektet ”Regional superbuss - samverkan som lärprocess”.

Inom ramen för projektet Effektutvärdering av Regional superbuss kommer en doktorand att anställas och denna tjänsten är redan utannonserad. Effekterna av till exempel komfort- och framkomlighetshöjande åtgärder såväl som mer attraktiva bytespunkter ska studeras med avseende på kostnader, restid, pålitlighet, bekvämlighet och image. Det handlar också om att se vilka övergripande effekter enskilda åtgärder och paket av åtgärder får. Projektledare är Anders Wretstrand, forskningskoordinator vid K2 och docent vid Lunds tekniska högskola.

Projektet Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept ska studera vilka liknande koncept som finns i andra delar av världen och hur man på bästa sätt utvecklar och genomför regionala superbusskoncept i Sverige. Här är Fredrik Pettersson, K2-forskare och post doc vid Lunds tekniska högskola, projektledare.

Samverkan – vägen till genomförandet

Fredrik Pettersson är också projektledare för processutvärderingen ”Regional superbuss - samverkan som lärprocess:”. En första omgång intervjuer har genomförts under 2015 för att få en djupare förståelse för målbilder, förväntningar och eventuella kritiska problem i de organisationer som behöver samverka för att genomföra superbusskonceptet.