Article highlighted

Så gör kollektivtrafikens resenärer sina val

Hög punktlighet och jämna intervaller mellan avgångar har betydelse för resenärer när de väljer buss- eller tåglinje för sin resa.

resenär


Ulrik Berggren vid Lunds universitet och K2 studerar vad som är viktigt för resenärer i kollektivtrafiken när de väljer hur de ska genomföra sin resa.

− Vi vet sedan tidigare att trafikslagets turtäthet har stor betydelse för kollektivtrafikens resenärer och att många vill undvika byten. Ny forskning visar att resenärer också upplever det positivt om intervaller mellan avgångar är lika långa hela tiden och att passagerare värderar pålitlighet högt, det vill säga att de föredrar trafikslag och linjer med hög punktlighet, berättar Ulrik Berggren.

Ulrik har studerat data från 20 linjer, både buss och tåg, mellan Malmö och Lund under två perioder: 2016 respektive 2017.

− Resenärer agerar i stor utsträckning efter ett invant mönster och är generellt obenägna att bryta sina resvanor. Min studie visar dock att när ett trafikslag eller en linje får försämrad punktlighet förlorar den snabbt resenärer. Under den period jag studerade pågick flera grävarbeten i Lund som påverkade stadsbussarnas punktlighet negativt. Fler resenärer valde då att resa med regionbuss, i stället för kombinationsresor med tåg och stadsbuss, säger Ulrik.

Resenärer i kollektivtrafiken värderar förutsägbarhet högt, särskilt de resenärer som kombinerar mer än ett trafikslag under sin resa.

− Resenärer upplever det särskilt besvärande att vänta under osäkerhet. Det är därför viktigt att minimera situationer där resenärer saknar besked om när en försenad resa kommer att kunna äga rum, berättar Ulrik.

Under pandemin har flera kollektivtrafikmyndigheter i Sverige utnyttjat tekniska möjligheter att berätta för sina resenärer när och på vilket fordon de kan förvänta sig mer eller mindre trängsel.

− På samma sätt som man kan varna resenärer för risk för trängsel kan kollektivtrafikmyndigheter använda appar och andra digitala verktyg och förvarna resenärer när en resa riskerar att försenas på grund av vägarbeten eller något annat som är känt i förväg, menar Ulrik.

Läs mer om hur resenärer i kollektivtrafiken gör sina val i den nyligen publicerade artikeln Intrapersonal variability in public transport path choice due to changes in service reliability.

Se en kort film där Ulrik berättar om hur resenärer i kollektivtrafiken gör sina val.


Ulrik Berggren är doktorand vid Lunds universitet och K2. Ulrik studerar hur kollektivtrafikresenärers val av resväg påverkas av turtäthet, restid, väntetid, punktlighet och gångavstånd. Ulrik utgår i sin forskning från resenärer i Skåne och använder sig av resvanedata, data från färdbevis och Skånetrafikens punktlighetsdatabas.