Article highlighted

Så väljer resenärer i kollektivtrafiken resväg

Byten är det som resenärer helst vill undvika, men också turtäthet och avgångstiders tillförlitlighet har stor betydelse när resenärer i kollektivtrafiken i Skåne väljer resväg, det visar K2:s Ulrik Berggren som disputerar med en avhandling om kollektivtrafikresenärers preferenser och beteenden.

Busskö i Lund

För att kunna prioritera mellan olika åtgärder när kollektivtrafik och infrastruktur utvecklas och planeras är det viktigt att känna till resenärers verkliga preferenser. Ulrik Berggren har använt ny metodik för att mäta och modellera kollektivtrafikresenärers beteenden.

– Resenärer i kollektivtrafiken är beredda att gå eller cykla betydligt längre för att nå en kollektivtrafiklinje med fler turer eller färre byten, berättar Ulrik Berggren.
 
Det är också angeläget för planerare i kollektivtrafiken att kunna göra tillförlitliga prognoser över hur olika resenärer reagerar på förändringar och störningar i kollektivtrafiken. Ulriks forskning visar till exempel att äldre resenärer i ännu större utsträckning önskar undvika byten, än yngre resenärer. Resenärer som har flera linjer att välja på för att genomföra sin resa värderar förutsägbarhet högt när de väljer resväg.
 
– Yngre män tycks i högre grad använda sig av digital avgångsinformation innan de gör sin resa, än andra resenärer. Det bidrar till att de kan minska sin totala restid, berättar Ulrik Berggren. 
 
Pandemin kan ha bidragit till att resenärers tolerans för trängsel är mindre nu än tidigare och att fler resenärer därför är intresserade av att ta del av uppdaterad information om förseningar och förväntad trängsel.
 
– Väl informerade och förberedda resenärer får också kortare väntetider i kollektivtrafiken, säger Ulrik Berggren.
 
Ulrik Berggren försvarar sin avhandling Passengers’ choices in complex public transport systems – a study of revealed behaviour measurement methods fredagen den 19 november kl 10.15. Disputationen äger rum i V-huset på Lunds tekniska högskola. Du kan också följa disputationen via Zoom, inloggning: 139264.