Article highlighted

Smart mobilitet kräver politisk styrning och ledning

Som beslutsfattare i offentliga organisationer är det inte alltid lätt att navigera rätt i det snabbt föränderliga landskap som den digitala tekniken erbjuder. Det dyker ständigt upp nya lösningar och nya aktörer inom så kallad smart mobilitet. Beslutsfattare ska inte bara förhålla sig till landskapet utan bör grundligt analysera, inhämta kunskap och greppa rodret för att styra utvecklingen. Det säger forskarna i rapporten ”Att styra det nya. Samhällets styrning av och med smart mobilitet”.


− I vår rapport har vi ställt samman en checklista som stöd till styrning för smart mobilitet för beslutsfattare som direkt eller indirekt arbetar med frågor som påverkar hur människor reser och gods transporteras i samhället, säger John Hultén, föreståndare på K2.

Nya lösningar och aktörer kräver styrning
Elskotrar och delningscyklar, digitalt förmedlad samåkning och förarlösa bilar och spelplanen har utökats med en mängd nya aktörer. Det som skiljer sig från tidigare teknikskiften är ett snabbare tempo och nya affärsmodeller. Dessutom ställer mängden data oss inför nya utmaningar och där det av största vikt att ha kunskap och förståelse för att kunna analysera informationen. Nya lösningar och nya aktörer kräver styrning. Utgångspunkten är att politisk styrning är nödvändig för att främja fördelarna med den nya tekniken och för att kunna stävja nackdelarna. Viktigt är också att planer och målsättningar ska kunna uppfyllas när nya förutsättningar uppstår med smart mobilitet och då gäller det att vara förberedd och beredd.

De offentliga organisationerna hamnar lätt i bakvattnet när utvecklingen inom fältet rusar men behöver samtidigt mer än någonsin ta initiativ och inte bara påverkas utan istället ta kommandot över utvecklingen, att styra över det nya.

Det finns inga snabba recept eller färdiga lösningar att ta till. Forskningsrapporten lyfter i stället ett antal frågor att ta ställning till och som kan fungera som en checklista mot medvetenhet och handlingsberedskap.

Vad är det för typ av frågor ni har sammanställt?
− Frågorna bygger på den forskning vi har genomfört i projektet ”Smart mobilitet kräver smart governance”. I några av de områden vi tar upp handlar det till exempel om att säkerställa grundläggande värden och att diskutera om organisationens mål är tydliga för transportsystemets bidrag till samhällsutvecklingen. Ett annat område behandlar hur vi bidrar till att tydliggöra en gemensam spelplan och hur vi bäst kan få till samverkan mellan olika aktörer, säger John Hultén.

I rapporten presenterar forskningsgruppen också fler steg i checklistan kring medborgarnas roll, lärande och hur styrmedel och regelverk fungerar ihop med de nya förutsättningarna som smart mobilitet innebär.

Du kan lyssna på författarna Anna Wildt-Persson från Trafikverket och K2:s John Hultén som berättar mer om rapporten på en K2 Kunskapslunch onsdagen den 17 februari kl 12:15-13:00.