Article highlighted

Systematik, hopp och snöbollseffekter – väg till hållbara städer

I juni håller Jeffrey Kenworthy i K2-utbildningen “Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence”. Genom utbildningen får deltagarna en global översikt av god stadsplanering och hållbara transporter, ihop med en stor dos av hoppfullhet.


Det är viktigt med de där första projekten. Om det så handlar om att riva en motorväg i Seoul eller utmana bilpendlarna med snabbtåg i Perth, så har de goda exemplen en avgörande effekt på förändring. Den hållbara staden är möjlig men behöver ofta en inspirerande knuff för att beslut ska fattas.

–  Att börja med ett bra projekt skapar en snöbollseffekt, säger Jeffrey Kenworthy som är en ansedd auktoritet när det gäller hållbar stadsplanering.

Under de senaste fyrtio åren har Jeffrey Kenworthy bidragit till forskningsområdet med vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Han har föreläst över hela världen och varit rådgivare till regeringen i Västra Australien, ett flertal organisationer och Schweiz federala järnvägsbolag. Intresset för hållbarhet och städernas problem väcktes redan tidigt i hans karriär.

– Jag har en bakgrund inom miljövetenskap och drogs med av frågorna från första början. Jag insåg att staden var ett forskningsfält, särskilt avseende bilen och hur den formar städernas transportsystem och markanvändning. Bilens inverkan på både små och stora städer är avsevärd, säger Kenworthy.

Systematiska jämförelser
Jeffrey Kenworthy talar om hur städerna förändrats. Tiden före 1850 fanns det i stort sett bara gångtrafikanter, med industrialiseringen fick vi kollektivtrafik och idag är städerna fyllda med bilar som de ju ursprungligen inte är byggda för.

– Vi har ersatt kollektivtrafik, cykling och gång med bil. De gamla städerna är byggda före andra världskriget och har en struktur som inte passar ihop med bilen. Gatorna fungerar inte längre som mötesplatser vilket har förstört den urbana livskvalitén. Om vi vill ha hållbara städer måste vi göra något åt transportsystemen, säger Kenworthy.

Han insåg tidigt att man måste ta itu med problemet systematiskt för att förstå staden med dess styrkor och svagheter. Det var därför, för att sätta ljuset på de här frågorna, som Kenworthy började sin globala studie, där han jämför städer på samtliga kontinenter.

– Alla önskar mindre luftföroreningar, buller och trängsel och bättre allmänna platser. Men om om vi ska ha städer som är bra att bo i måste vi helt enkelt använda bilarna mindre. Vilket som är det bästa tillvägagångssättet kan emellertid skilja sig åt eftersom städerna är olika. I utbildningen “Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence” utforskar vi dessa frågor ur flera aspekter. Kursen innehåller detaljerade kvantitativa jämförelser av städer från hela världen med hjälp av min databas och belyser både problem och möjligheter. Positiva åtgärder som leder framåt bygger på decennier av forskning och erfarenhet, säger han.

Goda exempel ger hopp
Bilens negativa effekter känner vi till, liksom att effekterna måste reduceras. Men som Kenworthy påpekar, att vara medveten innebär inte man automatiskt gör något åt saken. Man har till exempel i några städer, som Stockholm, infört åtgärder som trängselavgift men det innebär inte att hela världen följer deras exempel. De allra flesta städer lider ändå fortfarande av trängsel i rusningstrafik. Men att framhäva goda exempel är åtminstone en bra början.

– Vi måste lyfta de goda exemplen, det är ett bra sätt att tackla problemen på ett positivt vis. under utbildningen kommer jag att tala en hel del om projekt som blivit banbrytande. Kursen är också interaktiv, deltagarna förväntas medverka och hjälpa varandra genom att dela med sig av egna erfarenheter som fungerat väl.

Sätt de goda idéerna i bruk
– Bilen är inget nödvändigt ont, bilproblemen är inte heller omöjliga att lösa. Bland forskare, regeringar, företag, olika grupper i samhället är många goda idéer i omlopp, men idéerna måste också implementeras. Det är hög tid att ta tillvara på alla goda idéer för att alstra hopp, säger han.

Jeffrey Kenworthy har föreläst i 34 länder och 100 städer i över fyra decennier. Han har bidragit akademiskt och har medverkat aktivt för att förändra politiska beslut. Kenworthy vill se resultat.

– Jag vill aktivt visa vad som kan göras, vad som fungerar. Genom den här utbildningen kan vi bidra som startmotor för fortsatt förändring i fler städer, säger Jeffrey Kenworthy.


Jeffrey Kenworthy
Jeff Kenworthy har tidigare varit tidigare gästprofessor hos oss på K2. Han är professor emeritus på Curtin University of Technology i Australien och nu gästprofessor på Frankfurt University of Applied Sciences i Tyskland.

Information om utbildningen
Program och anmälan: Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence 
Datum: 14-24 juni 2021
Utbildningen är online under åtta eftermiddagar, måndag till torsdag mellan 14-24 juni.
Utbildningen hålls på engelska.
Sista anmälningsdag 17 maj.