Article highlighted

Tillgänglighet, transportinfrastruktur och fördelningseffekter

Anders Bondemark disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som handlar om fördelningseffekter av olika beslut inom transportområdet. Hans forskning visar bland annat att låginkomsttagare betalar mest i kollektivtrafiken och att livsmedelspriser varierar med butikens tillgänglighet.

jordgubbar


Kostnader för livsmedel varierar både över landet och mellan olika delar av en och samma stad. I en aktuell avhandling visar Anders Bondemark från VTI att livsmedelspriserna är lägst i mindre tätorter och i större städers utkanter.

− Mina studier visar att livsmedelspriser är högst både på platser med mycket god tillgänglighet, som i större städers centrala delar, och på svårtillgängliga platser med ett fåtal kunder, säger Anders Bondemark.

Anders forskning visar också att resenärer med lägre inkomst i större utsträckning reser kollektivt med enkelbiljett, i stället för att köpa månadskort som i längden är ett billigare alternativ.

− Eftersom kollektivtrafikens månadskort är det mest subventionerade betalningsalternativet, blir det en olycklig fördelningspolitisk effekt när de med lägre inkomst väljer bort det, säger Anders Bondemark.

Avhandlingen behandlar också hur medarbetare hos Trafikverket och allmänheten menar att nyinvesteringar i transportinfrastruktur bör fördelas över olika delar av landet.

− Både Trafikverkets medarbetare och allmänheten tycks föredra en relativt jämn fördelning av nya investeringar över hela landet, avslutar Anders Bondemark.

Anders Bondemark disputerar onsdagen den 16 juni kl 10.15 med avhandlingen A piece of the puzzle – Essays on accessibility, transport infrastructure and distribution.

Länk till avhandlingen

Länk till disputationen via Zoom

Kontakt
Anders Bondemark, forskare vid K2 och Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI som disputerar vid Lunds universitet
E-post: anders.bondemark@vti.se
telefon: 08-555 36 508