Article highlighted

Transportforum är i full gång

Transportforum har dragit igång, den årliga konferensen för hela transportsektorn som anordnas av VTI. För första gången i evenemangets trettioåttaåriga historia hålls arrangemanget helt digitalt. K2 medverkar med en rad programpunkter om forskning kring kollektivtrafiken.

Covid-19 har dominerat hela det senaste året och coronapandemins effekter påverkar inte oväntat stora delar av årets program på Transportforum. K2:s Lena Winslott Hiselius var en av inledningstalarna och talade om vilka utmaningar kollektivtrafiken ställs inför efter pandemin när man på lång sikt ska förhålla sig till effekterna. Samtidigt lyfte hon K2:s nya antologi ”Omstart i kollektivtrafiken” som finns att läsa på K2:s webb. Det är en rykande färsk samling om olika aspekter på hur kollektivtrafikens aktörer i och med pandemin både är tvungna och får en unik möjlighet till att tänka om kring förändringar.

Vidare under dagen modererade K2:s föreståndare John Hultén programpunkten ”Coronapandemin och kollektivtrafiken”. Seminariet tog upp både förändrat beteende i kollektivtrafiken i Sverige och Norge och effekter på kollektivtrafikresandet generellt. I en annan session om policies och planer deltog Ulrik Berggren om en studie om kollektivtrafikens förutsägbarhet och resenärers beteende. Vanessa Stjernborg redogjorde för en kundundersökning av tillgänglighetsbrister i Stockholms lokaltrafik och Panagiota Tsaxiris om policydokumentens påverkan på kollektivtrafik.

Transportforum inleddes av VTI:s generaldirektör Tomas Svensson och vidare talade infrastrukturminister Tomas Eneroth. Han betonade allvaret med pandemin och att hålla igång den samhällsviktiga transportsektorn och samtidigt fokusera på arbetet med klimatomställningens utmaningar.

Transportforum pågår i två dagar, 13-14 januari. Under konferensens andra dag kommer K2-forskare bland annat att bidra med sessioner om hållbar mobilitet och om samhällets styrning av smart mobilitet.


Läs mer om Omstart i kollektivtrafiken här