Att beräkna styrmedelseffekter

Banafsheh Hajinasab, Paul Davidsson, Jan A. Persson. K2 Working Papers 2015:4.

När infrastruktur planeras, eller när olika styrmedel diskuteras för att påverka transporter och resande, behöver man göra prognoser för det framtida läget på kort och lång sikt. Det handlar dels om att förutspå vad som händer om man inte vidtar åtgärder, och dels vilka åtgärder och styrmedel som ger önskad effekt. På senare år har alternativa metod- och modellansatser börjat utvecklas. Detta working paper ger en översikt av olika metoder. Studien har gjorts inom ett uppdrag åt Trafikverket om hur styrmedel kan bidra till en ökad andel kollektivtrafik av resandet.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: