Bengt Holmberg är professor emeritus
Bengt Holmberg
Rådgivare till K2, professor emeritus
bengt.holmberg@tft.lth.se

Presentation

Professor emeritus från institutionen för teknik och samhälle, LTH. Forskat inom kollektivtrafikområdet sedan mitten av 1970-talet . Disputerade på en avhandling om kollektivtrafik inom samhällsplaneringen. Bedrev forskarstudier vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering i Stockholm. Började efter avhandlingen som konsult på VBB i Malmö och lektor vid LTH.

Blev professor på LTH 1974.