The corona diaries: the role of change agents in (re)shaping institutions and policies in times of turbulence

The corona diaries: the role of change agents in (re)shaping institutions and policies in times of turbulence

Ofta anses kriser vara drivkrafter för institutionell förändring. Detta gäller även kollektivtrafik och medverkar till att covid-19 är ett intressant fall att studera eftersom de omedelbara konsekvenserna och utmaningarna varit stora. Syftet med projektet var att förstå de möjliga institutionella förändringarna i region Stockholm samt vilken roll individuella aktörer haft i dessa förändringar under första året av coronakrisen. Studier om institutionella förändringar och förändringsagenter tillhandahåller relevanta teoretiska begrepp som har tillämpats i projektet, där vi skiljer på djupgående institutionella förändringar, institutionellt stigberoende och institutionell synkretism och samtidigt gör bruk av begreppet boundary spanners. Avstamp togs i processspårningsmetod där återkommande intervjuer med representanter från Trafikförvaltningen och Trafikutövaren och dokumentanalyser utgjorde det empiriska grundlaget. Det huvudsakliga budskapet från studien är att flertalet djupgående och synkretiska institutionella förändringar ägde rum under covid-19 och att boundary spanner spelade en avgörande roll vilket indikerar att individer inom kollektivtrafiken kan utöva stort inflytande. Men dessa förändringar är nödvändigtvis inte varaktiga då det finns mål om att återvända till de institutionella förutsättningar som fanns innan corona.

Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2020 till 2021