Daniel Rudmark
Daniel Rudmark
Projektledare
daniel.rudmark@vti.se

Presentation

Daniel Rudmark är forskningsledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och doktor i informatik. Hans forskning berör samspelet mellan digitalisering och transportsystemets funktioner, ex vad gäller resenärsinformation, regelutveckling och anläggningsstatus. På K2 är Daniel engagerad i projektet Spänningar vid utveckling och införande av digitala policyinstrument för framtidens mobilitet. Syftet med projektet är att bättre förstå de spänningar som uppstår vid design och användning av policyinstrument som består av standardiserade dataströmmar mellan offentliga aktörer och privata mobilitetsaktörer.