K2 Kunskapslunch – Detta gör kollektivtrafiken attraktiv: två nyckelfaktorer

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Jessica Göransson från VTI presenterar den senaste kunskapen om vad som gör kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ för resenärer. Jessica kommer att dela med sig av två nyckelfaktorer för att skapa attraktiv kollektivtrafik. Under sessionen kommer även forskning kopplat till vad som motiverar oss att välja kollektivtrafiken framför den privata bilen att lyftas. Kunskapen baseras på en litteraturöversikt med fokus på publicerade nordiska resultat.

Onsdagen den 11 september kl 12:15-12:55

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Datum: 
Wednesday, 11 September, 2024
Plats: 
Digitalt