Article highlighted

Brist på helhetsperspektiv hindrar omställning till ett hållbart transportsystem

Det saknas ett helhetsperspektiv för att ställa om till ett hållbart transportsystem i många svenska och västeuropeiska städer. Städernas policy- och strategidokument fokuserar på att öka tillgängligheten till centrum och behandlar i liten utsträckning trafikutmaningar utanför stadskärnan.

bilkö