Article highlighted

Socialt hållbar tillgänglighet

En ny antologi om socialt hållbar kollektivtrafik beskriver hur transportsystemet påverkar olika grupper och bidrar med kunskap som krävs för att politiska mål om social hållbarhet ska kunna uppnås.

resenärer