Tillgänglighetens komplexitet och flerdimensionalitet – att överföra erfarenheter av funktionshinder till kollektivtrafikens aktörer

English translation unavailable for Tillgänglighetens komplexitet och flerdimensionalitet – att överföra erfarenheter av funktionshinder till kollektivtrafikens aktörer.

Publications linked to this project

The bus trip: Constraints, hierarchies and injustice

Vanessa Stjernborg. Chapter in Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities. November 2021

Traveling insecurely: The association of security and accessibility in public transport

Kristofer Hansson. Chapter in Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities. November 2021