Processperspektiv på sociala hållbarhetsmål i trafik- och regionplaneringen

English translation unavailable for Processperspektiv på sociala hållbarhetsmål i trafik- och regionplaneringen.

Publications linked to this project

Social hållbarhet i regional kollektivtrafikplanering - Perspektiv och processer för att stärka den sociala hållbarhetens position i planeringssammanhang

Rebecka Kjellström, Karolina Isaksson, Maria Håkansson & Anna Strohmayer. KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, 2021.